DEBATT 2023-03-10 KL. 10:30

Debatt: Inför mer fysisk aktivitet i skolan

Debatt: Inför mer fysisk aktivitet i skolan

TV-klipp och nyheter

I skolan finns det alltid några elever som är trötta och därmed har svårt att koncentrera sig. En faktor till detta kan vara att de sitter stilla för mycket. I skolan sitter vi timme efter timme på en liten stol och lyssnar på lärarna. När vi kommer hem förväntas vi på egen hand göra någon fysisk aktivitet för att må bra. Men vissa kanske inte har möjlighet till detta på grund av flera anledningar. Därför bör vi införa mer fysisk aktivitet i skolan!

För det första ökar inlärningen om man integrerar fysisk aktivitet i skoldagen. På högskolan i Halmstad gjorde man ett experiment som innebar fysisk aktivitet under 3 dagar utöver idrott. Resultatet av detta var att både elever och lärare märkte att eleverna fick lättare att koncentrera sig och därmed lärde sig nya saker enklare.

För det andra kommer mer fysiska aktiviteter leda till mindre stress och press för eleverna kopplat till skolan. Det största arbetsproblemet inom skolan är stressen för eleverna och lärarna. Enligt Kry kan fysisk aktivitet dämpa stress. Både under tiden du är aktiv men också efter. Därför kan fysisk aktivitet motverka stress samtidigt som den förebygger stressens negativa effekter tex depression eller trötthet.

Vissa anser säkert att detta kommer leda till längre skoldagar. Generellt sätt vill eleverna ha kortare och effektivare skoldagar än vad de redan har idag. Men en kort rörelse paus tex just dance i mitten av lektionen behöver inte innebära längre skoldagar. Enligt Karolinska Institutet lever de som tränar regelbundet minst 10 år längre än de som inte alls tränar. Vad gör då en extra kvart i skolan som kan förlänga livet?

Sammanfattningsvis skulle mer rörelse i skolan leda till bättre inlärning och mindre stress för eleverna. Det skulle i bästa fall också kunna leda till att man förlänger någons liv. Därför skulle jag uppmana alla skolor i Kungsbacka kommun att införa mer rörelse i undervisningen för att underlätta för oss elever!

Clara Ryott, 14 år

Glenn gillar när det inte blir som han tänkt sig
KULTUR & NÖJE 2024-02-28 KL. 17:00
Premium

Glenn gillar när det inte blir som han tänkt sig

Här ser du Kungsbackakonstnärens verk

TV-klipp och nyheter

Nya regler ska styra politikers besök på skolor
NYHETER 2024-02-28 KL. 16:00
Premium

Nya regler ska styra politikers besök på skolor

Fler tillfällen ges för partier i Kungsbacka

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Stor ökning – allt fler brottsoffer söker hjälp

Stor ökning – allt fler brottsoffer söker hjälp

Antalet personer som vänder sig till Brottsofferjouren i Kungsbacka har ökat med över 50 procent. Det är främst via polisen som kontakten förmedlas. Enligt Ulla Johansson, ordförande i Brottsofferjouren Kungsbacka, och Kungsbackas kommunpolis Jenny Sjöström är det viktigt att utsatta erbjuds stöd. – Det minimerar risken för att man utsätts igen, säger Ulla Johansson.