DEBATT 2022-08-29 KL. 11:00

Debatt: Går inte bara se vinst i kronor

Replik på Moderaterna för individ och familjeomsorgens insändare den 5 augusti.

Debatt: Går inte bara se vinst i kronor
Skribenten menar att det inte bara går att se vinst i kronor. Foto: Pixabay

Ni skriver att ”alla får det stöd man är berättigad till enligt lag”. Den lägsta nivå av stöd och hjälp som skall tillgodoses. Ovanför lagen finns en frihet att ge mer än vad lagen säger. Här beslutar kommunen själv.

Vid biståndsbedömning används verktyget IBIC – individens behov i centrum. En genomförandeplan skapas.
IF har ett IT-baserat ledningssystem för att styra verksamheten. Detta är inköpt från konsultföretaget Ensolution AB som tillhandahåller ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inriktat mot kommunal verksamhet. IT-systemet är anpassat efter Socialstyrelsens förskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:19) och SKR – Sveriges Kommuner och Regioner - gemensamma principer för KPB – kostnad per brukare.

Ledningssystemet används för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Med hjälp av IBIC omvandlar systemet tid till pengar – KPB.
När ledningssystemet infördes framgick det att IF kunde spara 52 miljoner kronor. Besparingen har genomförts. Brukare, anhöriga och personal klagar. De är missnöjda med resultatet. Det praktiska, inte det ekonomiska.

Jag är anställd av IF. Som arbetsgivare följer inte kommunen regler när det gäller arbetstider, förhindrande av stress, skapandet av en trygg arbetsmiljö. Det är täta personalbyten, ordinarie personal blir inbeordrad på ledig tid, indragen semester, vikarier som arbetar dubbelpass flera dagar i rad, ibland dygnet runt, sommarvikarier som lär upp ny personal, med mera. Denna situation gör att rutiner enligt genomförandeplanen faller sönder. Detta skapar missnöje hos brukare och anhöriga. Personalen blir stressad och utarbetad. Arbetet blir tråkigt, meningslöst och icke utvecklande.
Är KPB rätt verktyg för en kommun att arbeta med?
Speciellt när verksamhetsledning och politisk ledning endast ser till vinst i kronor.

Marie Hellström, personlig assistent


SENASTE TV-NYHETERNA

Personalbrist och hög sjukfrånvaro
NYHETER 2022-09-30 KL. 11:50

Personalbrist och hög sjukfrånvaro

Dyster delårsrapport från omsorgen

Utmaningen: Att klara sig på krislådan
NYHETER 2022-09-30 KL. 08:00

Utmaningen: Att klara sig på krislådan

Aranäs oväntade anfallsvapen
HANDBOLL 2022-09-29 KL. 21:45

Aranäs oväntade anfallsvapen

Aktiva jubilaren Lena redo för att fira
FAMILJ 2022-09-29 KL. 20:30

Aktiva jubilaren Lena redo för att fira

”Är man aktiv lär man sig något nytt hela tiden och det tycker jag om”

Lagkaptenen letar efter glädjen igen
SPORT 2022-09-29 KL. 19:00

Lagkaptenen letar efter glädjen igen

Debatt: Nya arbetsvillkor kan ge undersköterskebrist
DEBATT 2022-09-29 KL. 15:00

Debatt: Nya arbetsvillkor kan ge undersköterskebrist

Miss av tingsrätten - åtalad frias från sexbrott
NYHETER 2022-09-29 KL. 12:55

Miss av tingsrätten - åtalad frias från sexbrott

Uteblivet förhör får hovrätten att ogilla åtal

Bergand inför VM:
SPORT 2022-09-29 KL. 11:45

Bergand inför VM: "Jag får ta ett större ansvar"

Fler nyheter