DEBATT 2023-10-01 KL. 12:00

Debatt: En budget med fokus på jämställt

Debatt: En budget med fokus på jämställt
"Moderaterna går från ord till handling och prioriterar kvinnors frihet i tuffa ekonomiska tider," skriver insändarskribenten. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

Tuffa tider kräver tuffa prioriteringar. Finansminister Elisabeth Svantesson visar att Moderaterna prioriterar – och finansierar – kvinnors ekonomi, trygghet och välfärd.

Hög inflation, lågkonjunktur, yttre säkerhetshot, bristande inre säkerhet och utbredd grov organiserad brottslighet. Regeringen presenterar en budget för att komma åt de stora samhällsproblemen i Sverige.

Samtidigt prioriteras jämställdheten. Beräkningar av budgetens effekter visar att kvinnors disponibla inkomst ökar mest och därmed bidrar till att öka den ekonomiska jämställdheten i Sverige. Därutöver beräknas förslagen om ökade resurser till kommuner, regioner, utbildning samt hälso- och sjukvården tillfalla kvinnor i hög utsträckning.

– Jämställdhet börjar i plånboken. Nu införs ett nytt jobbskatteavdrag för låg- och medelinkomsttagare, taket för ROT och RUT-avdragen höjs och flexibiliteten i föräldraförsäkringen ökar, vilket kommer underlätta för kvinnor som vill kombinera jobb och familjeliv.

– Utan trygghet finns ingen frihet. Regeringen genomför en historisk rustning av rättsväsendet, en ökning från 69 till 90 miljarder. Polisen, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Sveriges domstolar och Brottsoffermyndigheten får alla ökade resurser i syfte att lösa brott, låsa in kriminella och stötta utsatta. Dessutom stärks insatserna mot hedersrelaterat våld och förtryck samt könsrelaterat våld.

– Jämställd sjukvård. Regeringen avsätter 16 miljarder till välfärden, men gör också en riktad satsning på 1,7 miljarder på jämställd sjukvård och förlossningsvård. Det är inte värdigt ett land som Sverige att kvinnors hälsa och vård halkar efter.

Moderaterna går från ord till handling och prioriterar kvinnors frihet i tuffa ekonomiska tider.

Josefin Malmqvist, ordförande Moderatkvinnorna

Helena Storckenfeldt, ordförande Moderatkvinnorna HallandTV-klipp och nyheter

Hemtjänsten i Kungsbacka på plats 74
NYHETER 2023-12-06 KL. 11:45

Hemtjänsten i Kungsbacka på plats 74

Halmstad bäst i Sverige

Beslutet om tre sjukhus spikas
NYHETER 2023-12-05 KL. 20:00
Premium

Beslutet om tre sjukhus spikas

Klagomål på Vardaga diariefördes inte
POLITIK 2023-12-05 KL. 07:00
Premium

Klagomål på Vardaga diariefördes inte

Kommunens nya riktlinjer bröt mot lagen

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | TRAFIK 2023-12-06 KL. 16:00
Äldre kvinna kritisk mot p-appar

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Förskolans utemiljöer ska hjälpa barn att lära

Förskolans utemiljöer ska hjälpa barn att lära

Utemiljöerna i Kungsbackas förskolor ska utvecklas. Enligt Anna Alexandersson, som leder projektet, ska barnens utemiljöer stimulera till rörelse, lärande, kreativitet och lekglädje. Hon menar att behovet av att jobba med detta i kommunen är stort. – Det här är så viktigt, säger hon.