DEBATT 2023-11-06 KL. 10:30

Debatt: Det strider mot Barnkonventionen

Debatt: Det strider mot Barnkonventionen
Lärarnas etik sätts på prov med anmälningsplikt, enligt debattörerna. Foto: Pixabay.

TV-klipp och nyheter

Det är beklagligt att Tidöpartierna går vidare med förslaget om att myndigheter och kommuner ska bli skyldiga att slå larm om personer som vistas i Sverige illegalt. Sveriges Lärare och många andra har riktat stark kritik mot förslaget och protesterar mot ett tvång att anmäla elever som misstänks inte ha uppehållstillstånd.

Rätten till utbildning tillfaller alla barn enligt FN:s Barnkonvention, som gäller som svensk lag. I skolan ska fokus vara en kvalitativ utbildning, inte att misstänkliggöra och rubba tryggheten för enskilda elever.

Förslaget krockar också med lärarnas yrkesetik. Lärares främsta uppdrag är undervisning. Men uppdraget att ha en förtroendefull relation till eleverna och inte sprida information vidare är omöjligt att kombinera med en informationsplikt. Vi lärare måste skydda elever mot skada och trakasserier, ha en förtroendefull relation till såväl elev som vårdnadshavare och inte sprida information vidare – om det inte är för elevens bästa.

Detta är uppdrag som vi ser är omöjligt att kombinera med en informationsplikt. Lärarna vill ägna sig åt det som de är utbildade för, att undervisa.

Vi motsätter oss inte den lagstiftning som reglerar att man inte ska uppehålla sig i ett land illegalt. Men att ge lärare i uppdrag att vara en del av det, är ytterst problematiskt. Lärare kan aldrig bli verktyg för att verkställa politik inom andra områden än utbildning.

Den riktning som nu tas för utredningen är bedrövlig. Det finns ännu inte något tydligt undantag från anmälningsplikten för yrkesgrupper inom exempelvis skola eller sjukvård. Vi menar att utredningens uppdrag borde varit att kartlägga vilka effekter ett sådant förslag kan få.

Frida Hagelin och Ronnie Ripgården

Sveriges Lärare KungsbackaTV-klipp och nyheter

Hemtjänsten i Kungsbacka på plats 74
NYHETER 2023-12-06 KL. 11:45

Hemtjänsten i Kungsbacka på plats 74

Halmstad bäst i Sverige

Beslutet om tre sjukhus spikas
NYHETER 2023-12-05 KL. 20:00
Premium

Beslutet om tre sjukhus spikas

Klagomål på Vardaga diariefördes inte
POLITIK 2023-12-05 KL. 07:00
Premium

Klagomål på Vardaga diariefördes inte

Kommunens nya riktlinjer bröt mot lagen

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | TRAFIK 2023-12-06 KL. 16:00
Äldre kvinna kritisk mot p-appar

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Förskolans utemiljöer ska hjälpa barn att lära

Förskolans utemiljöer ska hjälpa barn att lära

Utemiljöerna i Kungsbackas förskolor ska utvecklas. Enligt Anna Alexandersson, som leder projektet, ska barnens utemiljöer stimulera till rörelse, lärande, kreativitet och lekglädje. Hon menar att behovet av att jobba med detta i kommunen är stort. – Det här är så viktigt, säger hon.