DEBATT 2023-11-10 KL. 17:00

Debatt: Dags att bryta bilberoendet

Debatt: Dags att bryta bilberoendet

TV-klipp och nyheter

Vi måste våga prata om bilens plats i staden. Sedan 1950-talet har våra samhällen byggts med bilen i fokus. Bilen har fått ett ständigt växande utrymme i våra städer med allt större parkeringsplatser och bilvägar som ätit upp vår närnatur och barnens lekmiljöer. Samtidigt är klimatutsläppen från biltrafiken ett stort problem. Nu måste Kungsbacka kommun ge oss ett bättre liv genom att underlätta för människor att bryta bilberoendet.

Många älskar sin bil. Den ger frihet – du kan åka vart du vill, när du vill, med eller utan packning.

Men idag vet vi att bilarna bidrar stort till klimatkrisen. Personbilstrafiken står för cirka 20 procent av klimatutsläppen i Sverige. Samtidigt släpper bilen ut hälsoskadliga partiklar. Bilen leder också till stillasittande och sämre hälsa. Barns säkerhet ökar när de inte behöver dela sin väg till skolan med bilar.

Det är dags att bryta vårt bilberoende i städerna. Det är helt orimligt att bilen ska ta så mycket plats i våra städer när den samtidigt skapar så många problem och orättvisa.

Vi föreslår att Kungsbacka kommun:

• Utvecklar en handlingsplan där kommunens samhällsplanering, infrastruktur och byggande bidrar till ett minskat bilberoende och ökad transporteffektivitet.

• Gör gång- och cykeltrafiken säkrare och mer attraktiv.

• Bygger och planerar så att människor enkelt når kollektivtrafiken.

• Skapar en fungerande marknad för parkering, där den som parkerar betalar den fulla kostnaden för sin parkering.

• Gör skolvägarna säkrare och mer framkomliga för barnen.

Bilen måste ta en mer måttlig plats i staden. Det är dags att bryta vårt beroende av bilen och skapa levande, gröna städer där människor får ett gott liv och enkelt kan ta sig fram – även utan bil. Kungsbacka kommun har en avgörande roll i det arbetet.

Naturskyddsföreningen i KungsbackaTV-klipp och nyheter

Hemtjänsten i Kungsbacka på plats 74
NYHETER 2023-12-06 KL. 11:45

Hemtjänsten i Kungsbacka på plats 74

Halmstad bäst i Sverige

Beslutet om tre sjukhus spikas
NYHETER 2023-12-05 KL. 20:00
Premium

Beslutet om tre sjukhus spikas

Klagomål på Vardaga diariefördes inte
POLITIK 2023-12-05 KL. 07:00
Premium

Klagomål på Vardaga diariefördes inte

Kommunens nya riktlinjer bröt mot lagen

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | TRAFIK 2023-12-06 KL. 16:00
Äldre kvinna kritisk mot p-appar

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Förskolans utemiljöer ska hjälpa barn att lära

Förskolans utemiljöer ska hjälpa barn att lära

Utemiljöerna i Kungsbackas förskolor ska utvecklas. Enligt Anna Alexandersson, som leder projektet, ska barnens utemiljöer stimulera till rörelse, lärande, kreativitet och lekglädje. Hon menar att behovet av att jobba med detta i kommunen är stort. – Det här är så viktigt, säger hon.