DEBATT 2022-08-16 KL. 11:00

Debatt: Bästa barnkommun!

Debatt: Bästa barnkommun!

Socialdemokraterna har alltid satt kunskap och utbildning som en högt prioriterad fråga och i grunden en förutsättning för demokrati och jämlikhet. För oss socialdemokrater är det självklart med en likvärdig skola, för alla. Alla barns möjlighet att nå sina drömmars mål är själva grunden för den jämlikhet som vi strävar efter i den svenska modellen. Idag är klyftorna mellan olika barns skolresultat utifrån adress, föräldrars utbildning och bakgrund alldeles för stora. Kungsbacka kommun ska bli den bästa kommunen att växa upp i, oavsett föräldrars inkomst eller utbildning. Under nästa mandatperiod vill vi socialdemokrater satsa på att öka kompetensförsörjning och utveckling för våra lärare. Vi har idag en kompetent lärarkår med en hög andel legitimerade lärare. Vi vet att utan fortbildning och kunskapspåfyllning så kommer vår lärarkår på sikt inte kunna hålla den höga standard de har idag. Kopplat till detta ser vi också behovet av ett ökat samarbete mellan lärare, där kunskaps- och erfarenhetsutbyte är ett prioriterat inslag i vardagen. Med en sådan satsning är vi säkra på att också eleverna gynnas, och att det avspeglas i resultaten i skolan.

Förutom detta vill vi verka för att fler vuxna ska finnas för våra barn i skolan och förskolan. Fler vuxna innebär att vi kan förbättra tryggheten i våra skolmiljöer och även underlätta för våra lärare i det arbete som inte är undervisning.

Grunden för en tryggare framtid lägger vi i skolan. Det ska ges möjlighet att bli sitt allra bästa jag. Det innebär att alla ska ges förutsättningar för att känna framtidstro. Samhällsbygget startar i en stimulerande skolmiljö. Det är i mötet mellan pedagog och elev som kunskap formas. Vi vill också att alla skolbarn ska ha möjlighet att få frukost i skolan.
Det behövs mer personal i skolan. Vuxnas närvaro skapar en tryggare miljö och blir ett stöd för eleverna under skoldagen. Med en satsning på mer personal i skola och förskola vill vi socialdemokrater bidra till att ge eleverna trygghet och stöd under hela deras skolgång.

Johan Tolinsson (S)
2:e vice ordf Nämnden
Förskola & GrundskolaSENASTE TV-NYHETERNA

SD besvikna
NYHETER 2022-09-27 KL. 11:15

SD besvikna

Alliansen fortsätter styra i Kungsbacka

Populära badet får nya toaletter och duschar
NYHETER 2022-09-27 KL. 08:00

Populära badet får nya toaletter och duschar

NYHETER 2022-09-27 KL. 06:59

"Säkerheten har högsta prioritet"

Talmansomröstning första punkten i riksdagen
NYHETER 2022-09-26 KL. 20:00

Talmansomröstning första punkten i riksdagen

Jan Riise (Mp) och Carita Boulwén (Sd) första dag på nya jobbet innebar framröstningar av fyra talmän.

Kommunen rustad inför höstmörkret
NYHETER 2022-09-26 KL. 17:00

Kommunen rustad inför höstmörkret

Högen med trasig belysning har betats av

Fler nyheter