Jag vill ge vildsvinen ett positivt inlägg!

På vår gård i Fjärås har vi vildsvin som håller hagarna rena från hästgödsel och plöjer upp ogräs. Vi tackar för det. Slaghacken har gått sönder och vi behövde plöja upp en del också.

Soliga hälsningar Mia