Varför skall Du rösta på en S-KVINNA?
Därför att S-kvinnor står upp för alla människors lika värde. De främsta hoten mot människors grundläggande rättigheter
och säkerhet är globala och kräver internationellt samarbete.
EU är en viktig del för detta
Den 26 maj hålls Europarlamentsval i Sverige och S-kvinnors prioriterade områden är frågor om
* Fred = nedrustning och en kärnvapenfri värld
*Frihet= Kvinnors frihet är mindre än mäns frihet
*Feminism= För att förverkliga kvinnors rättigheter krävs jämställdhet i praktiken dvs feministisk politik
Rösta den 26 maj,rösta på en S-KVINNA!Maj-Britt Rane Andersson,  ordförande S-kvinnor i Kungsbacka