VÅRD 2022-03-17 KL. 06:40

Kvinnor ger vården bra betyg

Av Elisabeth Däljemar

På många håll i landet befinner sig förlossningsvården i fritt fall. Men i Halland kan 95 procent av de nyblivna mammorna tänka sig att rekommendera sin förlossningsavdelning till andra gravida kvinnor. 89 procent säger samma sak om sin mödravård.

Kvinnor ger vården bra betyg
De halländska mammorna är nöjda med sin mödra- och förlossningsvård. Foto: Pixabay

Resultatet kommer från årets upplaga av Graviditetsenkäten – en undersökning som genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.
I Halland har 5 000 nyblivna mammor deltagit i undersökningen.
Resultatet visar att en övervägande majoritet av dem är nöjda med den vård de fått i anslutning till sitt barnafödande. 89 procent kan rekommendera sin mödravård till andra gravida. 95 procent säger detsamma om sin förlossningsavdelning. De allra flesta uppger även att de känt att de varit i trygga händer i samband med sin förlossning, och att de blivit bemötta med respekt.
Betyget ger en helt annan bild av förlossningsvården än den man ser på en del andra håll i landet.

Men inget är så bra att det inte går att göra ännu bättre. Partners/närståendes involvering, eftervård, amningsstöd och information är fyra vårdparametrar som mammorna pekar ut som utvecklingsområden. Särskilt bekymrade över partnerns/närståendes närvaro har de mammor som fött barn under pandemin varit.
– Graviditetsenkätens resultat visar att det finns mycket vi kan vara stolta över. Det är i första hand medarbetarnas yrkesskicklighet och engagemang som ligger bakom de goda resultaten. Att Graviditetsenkäten bekräftar ett antal utvecklingsområdena visar också att de satsningar vi har påbörjat i regionen är rätt prioriterade. Det ger energi att fortsätta arbetet, säger Katarina Sibelius, verksamhetschef kvinnohälsovården Region Halland.
Graviditetsenkäten innehåller även ett antal frågor om de nyblivna mammornas hälsa, med särskilt fokus på besvär eller smärtor från underlivet.
– Graviditetsenkätens hälsorelaterade frågor är ett mycket viktigt kunskapsunderlag. Det kommer att ge oss en djupare förståelse för omfattningen av besvär under och efter graviditet och förlossning, utifrån kvinnornas perspektiv, säger Maud Ankardal, verksamhetschef Kvinnokliniken, Region Halland.SENASTE TV-NYHETERNA

Skäll kan orsaka skäll
NYHETER 2022-07-06 KL. 06:50

Skäll kan orsaka skäll

Bråket med grannen kan bli en dyr affär
NYHETER 2022-07-06 KL. 06:50

Bråket med grannen kan bli en dyr affär

Djur en av anledningarna till osämja

Härligt äventyr i gummibåt på Rolfsån
KULTUR & NÖJE 2022-07-05 KL. 21:00

Härligt äventyr i gummibåt på Rolfsån

Debatt: En budget för ansvar och förnuft
DEBATT 2022-07-05 KL. 17:45

Debatt: En budget för ansvar och förnuft

Bilbrand på E6 - stopp i trafiken
NYHETER 2022-07-05 KL. 13:46

Bilbrand på E6 - stopp i trafiken

Nu öppnar Ringhals för allmänheten igen
NYHETER 2022-07-05 KL. 11:55

Nu öppnar Ringhals för allmänheten igen

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

NYHETER 2022-07-06 KL. 06:50
Skäll kan orsaka skäll

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Årets rondelltema – I sagornas värld

Årets rondelltema – I sagornas värld

Sommarsäsongen är här och så också sommarblommorna. I Kungsbackas rondeller är sommarblommorna planterade och i vissa av rondellerna finns installationer med inspiration från sagornas värld.