TRAFIK 2022-07-11 KL. 15:38

Dispens för Onsalavägen överklagad

Av Kristian Alm

Det blev som alla väntat – artskyddsdispensen för Onsalavägen överklagas. Bakom står Naturskyddsföreningen och Värna Onsala.

Dispens för Onsalavägen överklagad

För två veckor sedan kunde Norra Halland berätta att länsstyrelsen gett så kallad artskyddsdispens för alla tänkbara djurarter vid bygget av den nya Onsalavägen.
Det handlar om att skyddade arter ska ställas mot nyttan av en ny väg, och även om bygget innebär en viss skada kan man få dispens.
Egentligen är det hackspettarna som varit ett problem, men efter en EU-dom som skärpt regelverket ville inte Trafikverket ta några risker och sökte för allt från gråsparvar till grodor: sammanlagt 69 fågelarter, sju arter av fladdermöss, tre av groddjur och tre arter av kräldjur som kan komma att påverkas av projektet.
Länsstyrelsen motiverade sitt beslut med att dispensen inte försvårar en gynnsam bevarandestatus hos någon av arterna i deras naturliga utbredningsområde.
Trafikverkets projektledare Lydia Lehtonen var glad över beslutet men misstänkte att att det med stor sannolikhet skulle överklagas till Mark- och miljödomstolen. Och det har alltså nu skett.
Det är advokatfirman GBH Miljörätt som på uppdrag av Naturskyddsföreningen och Värna Onsala skickat in överklagan. Man menar att det saknas grund för dispens, men vill ha tid på sig till 30 september för att närmare motivera.
Det här innebär med stor sannolikhet ytterligare försening. Fram till nu har förhoppningen hos Trafikverket varit att komma igång med bygget hösten 2023, men mycket talar nu för att starten förskjuts ett år - om det överhuvudtaget blir av.SENASTE TV-NYHETERNA

Nya butiken en dröm som blivit verklighet
NYHETER 2022-12-02 KL. 10:30
Premium

Nya butiken en dröm som blivit verklighet

Få influensafall - men risk för intensiv vinter
NYHETER 2022-12-02 KL. 08:00

Få influensafall - men risk för intensiv vinter

Svårt bedöma vilka fall som ska utredas
NYHETER 2022-12-02 KL. 06:59

Svårt bedöma vilka fall som ska utredas

Poängräddaren om det osannolika slutet
HANDBOLL 2022-12-01 KL. 22:23
Premium

Poängräddaren om det osannolika slutet

Nya sätt att engagera frivilliga ska bryta ensamhet
NYHETER 2022-12-01 KL. 19:30
Premium

Nya sätt att engagera frivilliga ska bryta ensamhet

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | HANDBOLL 2022-12-02 KL. 21:47
"Det är bara hem och träna avslut"
NYHETER 2022-12-02 KL. 19:56
Brand i villa i Iserås

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

”Det var så skönt att Kungsbacka blev min stad”

”Det var så skönt att Kungsbacka blev min stad”

Lasse Kronér fyller 60 år. Kärleken till Onsala och Kungsbacka är djup. Metooskandalen blev en ”gamechanger” i hans liv.