Till alla förespråkare av kärnkraft!

 

Vi bor i ett land med stora naturliga förutsättningar för att kunna använda förnybar och ofarlig energi.
Vattenkraft (40 procent av den totala elproduktionen).

 

Stora och små vattendrag kan byggas ut, nu enligt miljöbalkens krav att hänsyn tas till livet i vattnet.

Vindkraft (15 procent). Med långa kustremsor längs stora delar av vårt land finns det gott om plats för att utöka dagens 3 370 kraftverk. (Danmark har idag 43,4 procent)

Solenergi. Användning av solpaneler, som nu blivit alltmer lönsam, ökar ständigt, både för privatpersoner och i större sammanhang. På 1,5 timme tar jorden emot lika mycket energi från solen som hela världens befolkning använder under ett år.

Kärnkraft (40 procent). Inga kärnkraftsländer har ännu lyckats hitta ett säkert sätt att slutförvara totalt 370 000 ton radioaktivt kärnavfall i 100 000 år.

 

Detta avfall lagras nu i tillfälliga lagerutrymmen. Istället för att satsa tiotals miljarder kronor på att investera i nya kärnkraftverk, använd dessa istället till forskning av energieffektivisering, lagring av sol- och vindenergi, eldrift med vätgasbilar, och så vidare.

Lämna inte över oöverskådliga problem till kommande generationer. Låt dem istället tycka att vi gjorde rätt som vågade satsa på förnybar och ofarlig energi som sol, vind och vatten.

 

Upplyst Lotta