NYHETER 2022-06-04 KL. 09:00

Så ska Kungsbackas nya stadsdel bli

Av Johanna Simonsson

Det blir fler bostäder än planerat när sydöstra centrum i Kungsbacka ska förvandlas från industriområde till blandad stadsbebyggelse. 950 nya bostäder ska byggas i den första etappen – 250 mer än vad som var tänkt från början.

Så ska Kungsbackas nya  stadsdel bli
Översikt från norr för nya området sydöstra centrum i Kungsbacka.

Det satsas rejält på att utveckla området på andra sidan järnvägen vilket ska förtäta centrala Kungsbacka. Området på sju hektar är beläget öster om Västkustbanan och söder om Söderå och ska fyllas med bostäder, kontor, parkeringshus, lokaler för kommersiell verksamhet och fler parker är planen. Lantmannagatan ska ändras både i norra och södra delen och Varbergsvägen ska breddas. Syftet är att skapa en tillgänglig stadsdel för alla trafikslag med prioritering på kollektivtrafik, cyklister och gående.
Detaljplanen för etapp 1 presenterades under måndagen av planarkitekt Sofia Wiman och exploateringsingenjör Lisa Carlsson i Kungsbackas stadshus. Även Balders fastighetsutvecklare Christian Nygård, som tillsammans med kommunen utvecklat detaljplanen, medverkade på samrådsmötet.


En av parkerna som planeras bygga i sydöstra centrum i Kungsbaka.


Milstolpe
– Många timmar har investerats i detaljplanen och det är alltid skönt när man når en milstolpe som vi har gjort nu.
Var i området man kommer börja bygga är inte bestämt än, men Christian Nygård har en teori.
– Det är naturligt att bygga sig bakåt från staden, och då angriper vi området norrifrån.
Hela den nya stadsdelen kommer byggas upp i fyra etapper och innefatta 20 hektar. Initialt var planen att det skulle byggas 1 300 bostäder i hela området, men Sofia Wiman tror det kommer bli ännu fler.
Den största utmaningen har varit att planera i ett område med buller från två håll i kombination med att även skapa ljusa gårdar och gaturum. För att minska bullernivån ska två parkeringshus ligga mot järnvägen, ett i nordvästra och ett i sydvästra hörnet. Det kan även bli aktuellt med en bullerskärm mot järnvägen. Husen på sydvästra sidan kommer vara lägre för att släppa in solljus.
Polishuset ligger i området som ingår i fjärde etappen, men redan nu har man tagit hänsyn till Polisens synpunkter om att se till att det inte blir någon insyn från parkeringshuset som kommer ligga intill polishuset.
Brandstationen däremot kommer behöva flyttas när det nya området tar form. Ett förslag har varit Gräskärr vid Onsalamotet, men när Räddningstjänsten gjorde körtidsanalyser för utryckning visade det att Klovsten var en bättre placering för att nå bostadsområden inom 7,5 minuter med stegbil. Det alternativet ska nu utredas och presenteras i december. Etapp två av omvandlingen av området kan inte börja innan beslut är fattat gällande brandstationens nya placering.


Planritning för Varbergsvägen i sydöstra centrum i Kungsbacka.


Ny rondell
Kommunen och trafikexperter ansåg att korsningen mellan Varbergsvägen, järnvägen och Hantverksgatan skulle behålla sin befintliga utformning. Men samtliga partier, förutom Miljöpartiet, ville hellre ha en rondell. Kommunstyrelsen behandlade förslaget om en rondell i slutet av april och nu är det ute på samråd.
– Vi står bakom vårt ursprungliga förslag att korsningen vore bättre att ha kvar som den är nu. Den klarar trafikmängden, även på lång sikt. Det handlar också om att kunna styra trafiken vilket inte går med en cirkulationsplats, säger Lisa Carlsson.
Hon förklarar att en rondell kan bli problematisk om exempelvis järnvägsspåren ska utökas och att kommunen dessutom förlorar mark som de hade kunnat sälja. Rent tekniskt säger hon att det går att bygga en rondell, men att de behöver mer tid för att studera den lösningen.
Många år innan allt är klart
Fram till och med den 28 juni kan man lämna skriftliga synpunkter på detaljplanen, vilket är ett krav för att kunna överklaga. Om den inte överklagas är förhoppningen att planen vunnit laga kraft tredje kvartalet år 2023. Efter det beräknas genomförandet ta cirka tio år.SENASTE TV-NYHETERNA

Skäll kan orsaka skäll
NYHETER 2022-07-06 KL. 06:50

Skäll kan orsaka skäll

Bråket med grannen kan bli en dyr affär
NYHETER 2022-07-06 KL. 06:50

Bråket med grannen kan bli en dyr affär

Djur en av anledningarna till osämja

Härligt äventyr i gummibåt på Rolfsån
KULTUR & NÖJE 2022-07-05 KL. 21:00

Härligt äventyr i gummibåt på Rolfsån

Debatt: En budget för ansvar och förnuft
DEBATT 2022-07-05 KL. 17:45

Debatt: En budget för ansvar och förnuft

Bilbrand på E6 - stopp i trafiken
NYHETER 2022-07-05 KL. 13:46

Bilbrand på E6 - stopp i trafiken

Nu öppnar Ringhals för allmänheten igen
NYHETER 2022-07-05 KL. 11:55

Nu öppnar Ringhals för allmänheten igen

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

NYHETER 2022-07-06 KL. 06:50
Skäll kan orsaka skäll

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Årets rondelltema – I sagornas värld

Årets rondelltema – I sagornas värld

Sommarsäsongen är här och så också sommarblommorna. I Kungsbackas rondeller är sommarblommorna planterade och i vissa av rondellerna finns installationer med inspiration från sagornas värld.