NYHETER 2022-09-21 KL. 08:00

Så ser Ringhals på framtidens kärnkraft

Av Julia Sandstén Vikberg

De skenande elpriserna och ett ökande elbehov under klimatomställningen har åter blåst liv i kärnkraftsfrågan. Stödet för energikällan är större än på länge och att driva kärnkraft har blivit alltmer lönsamt. Hur ser Ringhals på sin egen framtid?

Så ser Ringhals på framtidens kärnkraft

TV-klipp och nyheter

Ett ständigt knastrande ljud hörs inne på Ringhals industriområde. Det är energi från kärnkraftverkets två aktiva reaktorer som färdas i ledningar ut till ställverk och sedan ut i elnätet. Den energin har blivit alltmer dyrbar. När huvudägaren Vattenfall beslutade att stänga två reaktorer 2015 sa man det var på grund av affärsmässiga skäl; låga elpriserna, effektskatt och man stod inför stora investeringar. I dag är läget annorlunda.
– I dag är befintlig kärnkraft en lönsam affär. Hur mycket vi tjänar just nu vet jag inte. Men befintlig kärnkraft är lönsam och säker och vi vill driva den vidare många år till, säger Anna Collin, presschef på Ringhals.

S har svängt
Energi blev en av de hetaste frågorna inför höstens val. Elpriserna skenar, framför allt i södra Sverige, och Svenska kraftnät har varnat för att det finns en risk för att man behöver tillfälligt koppla bort elen i vissa områden under vinterhalvåret. I och med detta har kärnkraft återigen hamnat på dagordningen.
Flera borgerliga partier har länge varit för en utbyggnad av kärnkraft och nu har även Socialdemokraterna, som tidigare varit kritiska, svängt i frågan och har sagt att man är öppna för en utbyggnad. Anna Collin menar att, förutom elpriserna, har även behovet av el i klimatomställningen lett till ett ökat intresse för kärnkraften.
– Vi har fått en riktig renässans tack vare att den här tekniken har möjlighet att producera stora mängder el som är fossilfri. Livscykelanalyser som görs visar att kärnkraft har det lägsta utsläppet av koldioxid jämfört med både vind och vattenkraft. Så det har varit lite av en ögonöppnare de senaste åren, säger hon.

Läs mer: Politikerna har olika syn på kärnkraften
Läs mer: Reaktorer monteras ned – ingen väg tillbaka
Läs mer: Misstag bakom stopp för Ringhals


Med dagens höga elpriser är kärnkraft en lönsam affär enligt Anna Collin, presschef på Ringhals. Foto: Julia Sandstén Vikberg


Hårt granskad
Det är användandet av uran som kärnbränsle som gör att kärnkraft inte klassas som en förnybar energikälla. Kritiker pekar på att kärnkraftverken även har annan miljöpåverkan genom bland annat uppbyggnaden, kärnavfallet och strålningsrisken.
– Det finns inte någon storskalig energiproduktion som inte har någon miljöpåverkan. En av fördelarna med att det har varit ett motstånd mot kärnkraftverken är att den är hårt granskad och omgiven av ett rigoröst regelverk. Vi redovisar i princip allt vi gör. Vi gör bland annat mätningar av radioaktiviteten i omgivningen, vi provtar mjölk från kor som betar i området, bär och svamp som växer här, fisk, sjögräs och bottensedement, säger Anna Collin.
Det är inte bara det politiska stödet för kärnkraft som har ökat. Flera undersökningar visar att stödet för kärnkraft har ökat även bland befolkningen.
Exempelvis så visade en novusundersökning i maj att drygt hälften, 53 procent, var för att fortsätta använda kärnkraft och bygga ut den vid behov, jämfört med 42 procent ifjol. Ringhals gör årligen egna förtroendemätningar i närliggande kommuner för deras kärnkraftverk, bland annat i Kungsbacka, och den senaste mätningen som genomfördes 2021 visade att 92 procent hade stort eller mycket stort förtroende för Ringhals, vilket är den högsta noteringen på 25 år.
– Stödet för kärnkraft är rekordstort. Det sägs att ingen vill bo nära ett kärnkraftverk men vi upplever inte att det är så. Bor du nära ser du att det ger arbetstillfällen, du känner folk som jobbar här och du har en större kunskap och förståelse för kärnkraft, säger Anna Collin.


Ringhals 4 och Ringhals 3 är i dag kärnkraftsverkets ända reaktorer, efter att man stängde ner Ringhals 1 och 2 på grund av affärsmässiga skäl 2020 och 2019. Foto: Julia Sandstén Vikberg


Inget slutdatum
Ringhals har i dag inget slutdatum för när de ska sluta producera el. Vattenfall säger att Ringhals 3 och 4 ska drivas in på 2040-talet, men inte när de ska stängas av.
– Man har sagt att de ska drivas till 2040-talet men man svänger lite om det där. Man säger att så länge reaktorerna är säkra och lönsamma så kommer de att drivas. I USA har man kärnkraftverk som drivs i 80 år och de här fyllde 40 precis, så våra reaktorer skulle i så fall nått halva sin livsålder, säger Anna Collin.
Vattenfall gick nyligen ut med att man till hösten ska starta en förstudie om förutsättningarna att bygga två eller flera mindre kärnkraftverk, som är ungefär en tredje del så stora som de nuvarande kärnkraftverken, vid Ringhals.
– Det är mindre modulära kärnkraftverk. De ska kunna serietillverkas, man ska kunna göra många av samma sort och på så sätt få ner kostnaderna. I Sverige i dag får man bara uppföra ny kärnkraft på de ställen där det redan finns, men tanken är att man ska kunna placera ut dem där det behövs, om man har en stålindustri skulle man kunna ha en liten reaktor där till exempel. Men man får utgå från lagstiftningen som gäller, säger Anna Collin.
Behöver framförhållning
Förstudien ska vara klar vid årsskiftet 2023-2024 och Vattenfalls vd Anna Borg har tidigare gått ut med att en första minireaktor skulle kunna vara i drift i början av 2030-talet, förutsatt att förstudien visar att det är lönsamt och att framtida regler för kärnkraft gör det möjligt.
– Man behöver få till ett regelverk för vilka krav som ställs på ett mindre kärnkraftverk. Det styr vilken typ av reaktor det ska vara det är först då man vet vad det kommer att kosta och hur lång tid det tar, säger Anna Collin.
Finns det några planer på att bygga nya traditionella reaktorer?
– Inte i nuläget som jag känner till det. Det jag känner till är att man vill utreda de här mindre varianterna.
Hur påverkar de politiska svängningarna i kärnkraftsfrågan er på Ringhals?
– Den här branschen och energifrågan i stort är något behöver framförhållning och en strategi och det gäller alla länder. Men vi agerar på direktiv av våra ägare och jag tror att de som jobbar här är ganska luttrade. Men vi tycker såklart att det är superspännande att man funderar på ny kärnkraft här, säger Anna Collin.


Ringhals -det här har hänt
1969 Första spadtaget togs för bygget av den första reaktorn Ringhals 1. Året därefter (1970) började Ringhals 2 byggas
1975 Ringhals kommersiella drift startade då Ringhals 2 sattes i drift
1976 Ringhals 1 sattes i drift
1980 Folkomröstning om kärnkraft ägde rum. Linje 2 vann.
1981 Ringhals 3 sattes i drift
1983 Ringhals 4 sattes i drift
2010 Det togs beslut om att nya kärnkraftsreaktorer kan byggas för att ersätta de reaktorer som börjar bli gamla.
2015: Huvudägaren Vattenfall beslutade att stänga Ringhals 1 och 2 fem år i förtid av affärsmässiga skäl.
2019 Ringhals 2 stängdes
2020 Ringhals 1 stängdes
2022 Ringhals inleder en förstudie om förutsättningarna att bygga nya mindre modullära kärnkraftverk
2023/2024 Förstudien om de mindre kärnkraftverken beräknas vara klar
2040-talet Ringhals 3 och 4 ska drivas in på 2040-talet, men det finns inget slutdatum


TV-klipp och nyheter

Tore fortsatt fast i hemmet – kan tvingas flytta
NYHETER 2023-09-22 KL. 11:55
Premium

Tore fortsatt fast i hemmet – kan tvingas flytta

88-åringen nekas bostadsanpassning

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | HANDBOLL 2023-09-22 KL. 21:59
En högkaratig målvaktsmatch
Premium | NYHETER 2023-09-22 KL. 19:46
Eksta får årets planetskötarpris

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Här är årets vinnare av arkitekturpriset

Här är årets vinnare av arkitekturpriset

Tusen invånares röster har avgjort vilka byggnader som får årets arkitekturpris från Bygg- och miljöförvaltningen. Vinnarna korades på Tullens innergård under strålande sol och högtidliga former under lördagen.