NYHETER 2022-09-18 KL. 19:00

Reaktorer monteras ned – ingen väg tillbaka

Av Julia Sandstén Vikberg

Efter avvecklingen av två reaktorer har Ringhals kraftigt minskat sin elproduktion. I dagens ljus, med skenande elpriser, hade beslutet om nedstängningen kanske varit annorlunda menar Anna Collin, presschef på Ringhals. Men det går inte att backa bandet.
– Reaktorerna kan inte återstartas, säger Anna Collin.

Reaktorer monteras ned – ingen väg tillbaka
Anna Collin, presschef på Ringhals, menar att man kanske inte hade beslutat att avveckla Ringhals 1 och 2 om energipriserna hade varit så höga som de är i dag. Foto: Julia Sandstén Vikberg

SENASTE TV-NYHETERNA

Om man hade klivit in i turbinhallen i Ringhals 2 för tre år sedan hade det varit varmt och turbinerna hade låtit så högt att det inte hade gått att föra ett samtal. När Norra Halland nu kliver in i hallen är det svalt och turbinerna har tystnat. I december 2019 stängdes den sista turbinen i hallen av och den då 44 år gamla reaktorn gick i pension. När de var i drift kunde varje enskild turbin producera en enorm mängd energi.
– En turbin har så stor kapacitet att den kan driva hela Göteborg med el på egen hand, säger Anna Collin.
2020 stängdes även Ringhals 1 ner. Avvecklingen innebar att fyra av Ringhals åtta turbiner stängdes av. Och kärnkraftverkets andel av den totala elproduktionen i Sverige minskade från 20 procent till att i dag ligga på cirka 13 till 14 procent.
– Fram till 2020 var vi Nordens största kraftverk, säger Anna Collin.
Varför valde man då att avveckla? Det var huvudägaren, det statliga Vattenfall, som 2015 beslutade att stänga reaktorerna fem år tidigare än planerat.
– 2015 då var elpriserna låga plus att man stod inför stora investeringar. Efter Fukushima-olyckan tillkom ett krav på att installera oberoende härdkylning, ett extra säkerhetssystem, och vi investerade det i Ringhals 3 och 4 för en kostnad på 900 miljoner. Men för Ringhals 1 och 2, som hade en kortare driftstid kvar, gjorde man beräkningen att med tanke på den återstående driftstiden och de låga elpriserna och en vid tiden betungande effektskatt skulle en sådan investeringen inte betala sig. Så man beslutade att stänga dem, säger Anna Collin.


Det kommer ta upp till tio år att avveckla Ringhals 2. Det är 340 000 ton rivningsmaterial som ska monteras ner och forslas bort. I dag ser reaktorn fortfarande likadan ut på utsidan, det är på insidan avvecklingen börjar. Foto: Julia Sandstén Vikberg


Avvecklingen tar 10 år
Arbetet med att avveckla reaktorerna är ett stort logistiskt arbete som beräknas ta cirka tio år. Det handlar om 340 000 ton rivningsmaterial som ska monteras ner och forslas bort, vilket kräver en hel del planering och hantering. Det första steget är att nedmontera de system och utrustning som utsatts för radioaktivitet, vilket kan ta cirka åtta år. I Ringhals 2 håller man nu på att förbereda inför detta.
– Vi plockar ur reservdelar för att kunna återanvända dem och vi gör rent system, det kallas att man dekontaminerar. Man sköljer ur system och rör för att det ska bli en bättre arbetsmiljö med en lägre stråldos för dem som ska jobba med att nedmontera dem. Reaktortank och sådant som varit starkt bestrålat hanteras av robotar, säger Anna Collin.
Det radioaktiva avfallet ska sedan till slutförvaret i Forsmark i Östhammars kommun, där avfallet läggs in i kopparkapslar som förvaras 500 meter ner i berggrunden. Regeringen sa i januari ja till slutförvaret, som dock har fått kritik från vissa håll för att inte vara säkert nog.
– Det är en metod som man har forskat fram under 40 års tid. Det är inte mitt specialområde, det är SKB (Svensk kärnbränslehantering) som står för det, men från myndighetshåll har man sagt att metoden är säker. Det är samma lösning som man har valt i Finland också, de har kommit längre i sitt bygge, säger Anna Collin.
Efter att de radioaktiva systemen och utrustningen bortforslats kommer själva byggnaden rivas.
– Målet med avvecklingen är att det ska vara en grusplan här, säger Anna Collin.


Reservdelar från anläggningen ligger utspridda i Ringhals 2. De plockas loss och sparas för att kunna återanvändas. Anna Collin menar de avstängda reaktorerna inte är funktionsdugliga längre på grund av att de nu saknar delar. Foto: Julia Sandstén Vikberg


Kan inte återstartas
Enligt Anna Collin finns det vissa som undrar varför Ringhals inte återstartar reaktorerna nu när energipriserna är så höga. Men även om nedmonteringen bara är inne i ett första stadie finns det ingen återvändo.
– Reaktorerna kan inte återstartas. På vissa håll, kan det komma sådana påståenden. Men nej de kommer inte att återstartas. Ägarna har varit tydliga med det sedan beslutet kom 2015 att det här inte är reversibelt, säger Anna Collin.
Enligt henne finns det tre skäl till detta. Det första skälet är att det inte är tillåtet att återstarta avställda kärnkraftverk enligt kärntekniklagen. Det andra skälet är att Ringhals har anpassat organisationen efter att ha två kärnkraftverk i bruk och två under avveckling.
– Vi har inte längre tillräckligt med personal för att hålla reaktorerna i drift. Att utbilda någon och få det upp i full rull med att driva dem tar mellan fem och tio år. Det saknas personal med rätt kompetens och erfarenhet efter fem års omställning, säger Anna Collin.
Det tredje skälet är att reaktorerna inte fungerar längre. Tittar man på golvet i turbinhallen i Ringhals 2 förstår man varför. Där ligger en stor mängd reservdelar från anläggningen utspridda.
– Vi har tagit reservdelar från dem, vi har gjort materialuttag till forskning och vi har rengjort vissa system, vilket gör att de inte längre är funktionsdugliga. De är redan under avveckling. Vi är väldigt angelägna om det ska komma ut att de inte kommer att öppna igen, och de kommer framför allt inte rädda elpriserna i vinter, säger Anna Collin.
Hon kan inte svara på om Vattenfall ångrar avvecklingen. Men om man hade haft facit i hand hade man kanske inte låtit reaktorerna leva vidare.
– Hade läget varit som det är i dag, med de elpriser som vi har nu, då kan det hända att beslutet om att avveckla hade varit ett annat. Man får se det utifrån vad som gällde då och vilka prognoser som man hade då. Det fanns inget då som pekade på att det skulle bli så här. Vi visste till exempel inte att det skulle bli krig i Ukraina och att gasleveranserna till Europa skulle dras in i det, säger Anna Collin.Läs mer: Stoppet på Ringhals 4 förlängsSå går processen i ett kärnkraftverk till:
1. Kärnkraftverk skapar värme i reaktorer i en kedjereaktion där uranatomer klyvs.
2. Uppvärmning av vatten skapar ånga och ångan får en turbin att rotera, värmeenergin omvandlas alltså till rörelseenergi.
3. En generator omvandlar rörelseenergi till elektrisk energi.

Ringhals – det här har hänt:
1969 Första spadtaget togs för bygget av den första reaktorn Ringhals 1. Året därefter (1970) började Ringhals 2 byggas
1975 Ringhals kommersiella drift startade då Ringhals 2 sattes i drift
1976 Ringhals 1 sattes i drift
1980 Folkomröstning om kärnkraft ägde rum. Linje 2 vann.
1981 Ringhals 3 sattes i drift
1983 Ringhals 4 sattes i drift
2010 Det togs beslut om att nya kärnkraftsreaktorer kan byggas för att ersätta de reaktorer som börjar bli gamla.
2015: Huvudägaren Vattenfall beslutade att stänga Ringhals 1 och 2 fem år i förtid av affärsmässiga skäl.
2019 Ringhals 2 stängdes
2020 Ringhals 1 stängdes
2040-talet Ringhals 3 och 4 ska drivas in på 2040-talet, men det finns inget slutdatumSENASTE TV-NYHETERNA

Äntligen – nu har de tagit studenten!
NYHETER 2023-06-08 KL. 14:37

Äntligen – nu har de tagit studenten!

Se bildspel och film från firandet

Över 100 miljoner satsas på reningsverk
NYHETER 2023-06-08 KL. 11:45
Premium

Över 100 miljoner satsas på reningsverk

Budgeten har skrivits upp med 50 miljoner

Jönssons fullträff – slog till på SM
SPORT 2023-06-08 KL. 11:00
Premium

Jönssons fullträff – slog till på SM

Lärare lämnar tjänst efter stöld från skola
NYHETER 2023-06-08 KL. 09:30

Lärare lämnar tjänst efter stöld från skola

Ny mätmetod gör baden i Kungsbacka godkända
MILJÖ 2023-06-08 KL. 07:00
Premium

Ny mätmetod gör baden i Kungsbacka godkända

Honungskafé nästa steg för paret i Dotetorp
JOBB & PENGAR 2023-06-07 KL. 20:00

Honungskafé nästa steg för paret i Dotetorp

Yrkeseleverna bäst i länet på yrkesprov
NYHETER 2023-06-07 KL. 18:00
Premium

Yrkeseleverna bäst i länet på yrkesprov

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Nu söks hyresgäster till rosa sagoslottet

Nu söks hyresgäster till rosa sagoslottet

Sugen på att bo i ett rosa sagoslott? Då är det nu du ska skrapa ihop dina besparingar och slå till. Gåsevadholm är ledigt!