NYHETER 2022-01-05 KL. 11:40

Postcovid en pågående utmaning för vården

Av Christina Wagner

Sedan covid-19 först bröt ut har runt tusen personer i Halland registrerats med någon form av post-covidsymptom i vården. Men sjukdomen är ny och svårigheterna stora när spretiga symptom ska kartläggas i patientgruppen.

Postcovid en pågående utmaning för vården

Vanligaste symptomen för postcovid är besvär med lungor eller andning, hjärntrötthet, kognitiv nedsättning och smärta. Statistik som Socialstyrelsen presenterade i april visar att de som fått någon form av postcovid-diagnos inom vården har sökt hjälp för många olika problem. De som inte sökt vård eller haft symptom som inte kunnat knytas till covid syns troligen inte i statistiken.
Förändrade kriterier från WHO och Socialstyrelsen har medfört att sjukdomen kategoriserats olika över tid. Det gör också att myndigheten har svårt att fastställa exakt hur många som berörs av sjukdomen. Men Socialstyrelsen konstaterar ändå att 12 675 unika individer rapporterats till patientregistret i Sverige för kvarstående symptom eller sena besvär efter covid-19 fram till mars 2021, som antingen varit inlagda på sjukhus eller fått specialiserad vård. Av dem var 5 917 män och 6 758 kvinnor.
Inom primärvården fick 6 168 patienter diagnosen postcovid fram till mars. 2 379 patienter fick diagnosen inom specialiserad vård knuten till primärvården. I Halland är det cirka 1 000 personer som haft minst en kontakt med sjukvården och fått diagnosen postcovid.

Jobbar på arbetssätt för vården
Det är de som får nya eller symptom senare till följd av covid-19-infektion som diagnostiseras med postcovid. För de flesta avtar sjukdomen gradvis utan hjälp från hälso- eller sjukvård, men långvariga och ibland allvarliga symptom av postcovid behöver utredning, behandling, rehabilitering och uppföljning i vården. Än så länge finns det inget framtaget arbetssätt för detta inom vården, sjukdomen är så ny att det saknas tillräckliga vetenskapliga fakta­underlag eller beprövad erfarenhet. Det gäller speciellt för barn med postcovid.
Det kan vara svårt att fastställa om symptomen är kvarvarande eller om de uppstått i ett senare skede. Flera av symptomen för postcovid är vanliga även vid andra sjukdomar, som akut lungsvikt, KOL, reumatiska sjukdomar, postintensivvårdssyndrom eller långvarig stress med flera. Klart är att postcovid förekommer hos både personer som drabbats lindrigt och svårt av covid-19. Sjukdomen förekommer både hos äldre och yngre personer, även hos barn. Däremot verkar den vara vanligare bland kvinnor än bland män. Risken för flera symptom samtidigt ökar vid högre ålder och vid högre BMI, liksom när personen tidigare fått sjukhusvård för covid-19. Fler yngre än äldre personer tycks söka vård för postcovid.

Läs mer: Berith covid-sjuk i ett helt år


Faktaruta: Postcovid
Namnet postcovid står för ”postinfektiöst tillstånd efter covid-19” och avser kvarstående eller sena symptom av infektionen.
Symptom som kännetecknar sjukdomen och som sammanställts av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering är: fysisk och mental trötthet, feber eller feberkänsla, förändrat lukt- och smaksinne, huvudvärk, hög vilopuls eller hjärtklappning (takykardi), kognitiv nedsättning som minnes- och koncentrationssvårigheter, mag- och tarmproblem, neurologiska symtom som till exempel domningar, psykisk ohälsa som depression, ångest eller nedstämdhet, smärta, muskel- och ledvärk och sömnstörningar.
Källor: Socialstyrelsen, Region Halland


SENASTE TV-NYHETERNA

Skolans kyrkosamarbete ifrågasätts
NYHETER 2022-01-20 KL. 13:27

Skolans kyrkosamarbete ifrågasätts

Läraren kritisk mot upplägget

Skolan försvarar samarbetet med kyrkan
NYHETER 2022-01-20 KL. 13:24

Skolan försvarar samarbetet med kyrkan

Buss körde av vägen
NYHETER 2022-01-20 KL. 07:50

Buss körde av vägen

Målvakterna glänste i återstarten
HANDBOLL 2022-01-19 KL. 21:21

Målvakterna glänste i återstarten

Aranäs segrade i årets första match

Thorbjörnson etta på riksdagslista
POLITIK 2022-01-19 KL. 18:00

Thorbjörnson etta på riksdagslista

Vården viktig valfråga för V

Dubbelt Kungsbacka i OS-trupperna
ISHOCKEY 2022-01-19 KL. 16:00

Dubbelt Kungsbacka i OS-trupperna

Ryfors om AHL:
ISHOCKEY 2022-01-19 KL. 12:00

Ryfors om AHL: "Det kallas djungeln av en anledning"

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

En doft av thai i vinterrusket

En doft av thai i vinterrusket

Det är snöglopp och ruggigt och så långt ifrån den thailändska värmen man kan komma. Men mitt ute bland åkrarna i Myra finns en liten ljuspunkt – Wans thailändska gatukök som lockar långväga kunder.

-