NYHETER 2021-11-29 KL. 11:55

Höga sjuktal drar ner skolornas ranking

Av Christina Wagner

Kungsbacka halkar ner i Lärarförbundets ranking av skolkommunerna i Sverige förra läsåret. Samtidigt som elevernas resultat har förbättrats så mår lärarna i kommunen betydligt sämre.

Höga sjuktal drar ner skolornas ranking
Fler godkända elever och bättre meritvärden i åk 9 men fler lärare är sjuka i Kungsbacka enligt Lärarförbundets ranking Bästa skolkommun. Foto: Istock

TV-klipp och nyheter

Lärarförbundet har rankat Sveriges skolkommuner under 20 års tid. I senaste rankingen för läsåret 20/21 hamnar Kungsbacka kommun på 77:e plats av 290 kommuner, förra året låg kommunen på plats 72. Lärarförbundet använder bland annat statistik från SCB och delar in i kriterier som resurser till undervisning, lärare, kommunen som huvudman, andel barn i förskola och elevers resultat efter grundskolan.

Kungsbacka har fått betydligt högre placering för antalet elever som fått godkänt i alla ämnen i årskurs 9 under läsåret 2020/2021, i år hamnar kommunen på plats 42 jämfört med plats 123 förra läsåret. Samma sak med meritvärdena i årskurs 9, nu hamnar kommunen på plats 80 jämfört med plats 122. Men statistiken släpar efter.
– Vi blev betydligt mycket bättre läsåret innan, 2019/2020. I juni 2020 var vi bättre, sedan låg vi kvar, det stora hoppet gjorde vi året innan. Framförallt när det gäller meritvärdet då, antalet behöriga har legat ganska stabilt, säger Maria Andersson, chef för förskola och grundskola i Kungsbacka kommun, som hellre tar del av annan statistik och undersökningar än Lärarförbundets.
– Det här är en partsinlaga, de frågar bara sina egna medlemmar. När jag vill göra undersökningar vill jag veta vad alla tycker, inte bara de med facklig tillhörighet. Därför vill jag inte använda det här underlaget, säger hon.

Högre sjukfrånvaro
I Lärarförbundets ranking ser läget på lärarsidan inte ljust ut, hög sjukfrånvaro bland lärare gör att kommunen tar ett stort kliv bakåt under läsåret. Förra året hamnade Kungsbacka på plats 89, nu hamnar kommunen på plats 230. Kriteriet har mätts genom statistik från SCB på andel sjuka och medlemmar i Lärarförbundet, som i november föregående år var tjänstlediga på grund av sjukdom, helt eller delvis, 30 dagar eller mer. Att sjukfrånvaron bland Lärarförbudnets medlemmar kan se hög ut under läsåret 20/21 tillskriver skolchef Maria Andersson pandemin.
– Det är min teori. När det var pandemi hade vi många sjuka och uppmuntrade alla att vara hemma. Så det känner jag absolut igen, säger hon.
Nu under hösten är sjukfrånvaron tillbaka på fyra till fem procent.
– Så det är väldigt normalt, säger Maria Andersson.
Kommunen får också sämre ranking som huvudman i år och hamnar på plats 108 istället för plats 45. Resultatet utgår från Lärarförbundets lokalavdelning, som under 2020 fått svara på en enkät om hur Kungsbacka kommun arbetar med skolfrågor och hur resursrna till skolan ser ut. Lokalförbundet har även fått tycka till om vilka förutsättningar lärarna får.

På tredje plats
Av kommunerna i Halland hamnar Kungsbacka på tredje plats. Falkenberg är länets vinnare på plats 22, Varberg hamnar på plats 69. Värt att notera är att sjuktalen i de kommunerna till och med förbättrats rejält under pandemin. Skolan i grannkommuner som Mölndal, Mark och Göteborg har det dock betydligt tuffare och ligger på plats 177, 184 och 207.

Lärarförbundet menar att bra skolkommuner ger elever och lärare rätt och likvärdiga förutsättningar. Men nu läggs rankingen av Bästa skolkommun ner.
– Vi har nått en gräns. Ekonomin för skolorna ser allt sämre ut och likvärdigheten fortsätter att minska. Staten måste kliva in och ta över ansvaret, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand i ett pressmeddelande.
Läs även lokala fackets kommentar.


Sjukfrånvaro grundskola läsåret 20/21
Augusti 2020, 2,61 procent
September 2020, 5, 08 procent
Oktober 2020, 4,94 procent
November 2020, 7,58 procent
December 2020, 5,20 procent
Januari 2021, 4,24 procent
Februari 2021, 4,45 procent
Mars 2021, 5,59 procent
April 2021, 4,30 procent
Maj 2021, 4,13 procent
Juni 2021, 1,58 procent
Källa: Kungsbcka kommun


TV-klipp och nyheter

Klik venligst
Tore fortsatt fast i hemmet – kan tvingas flytta
NYHETER 2023-09-22 KL. 11:55
Premium

Tore fortsatt fast i hemmet – kan tvingas flytta

88-åringen nekas bostadsanpassning

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | HANDBOLL 2023-09-22 KL. 21:59
En högkaratig målvaktsmatch
Premium | NYHETER 2023-09-22 KL. 19:46
Eksta får årets planetskötarpris

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Här är årets vinnare av arkitekturpriset

Här är årets vinnare av arkitekturpriset

Tusen invånares röster har avgjort vilka byggnader som får årets arkitekturpris från Bygg- och miljöförvaltningen. Vinnarna korades på Tullens innergård under strålande sol och högtidliga former under lördagen.