NYHETER 2022-07-23 KL. 12:00

"Beviskraven högre för sexbrott"

Av Christina Wagner

På 20 år har lagstiftningen kring sexualbrott mot barn skärpts betydligt. Men det tar alltid tid innan justeringar i lagen sätter sig i praktiken.


Foto: Pixabay

Eva-Lotta Swahn är kammaråklagare på Åklagarmyndigheten i Halland och har stor erfarenhet av åtal kring sexualbrott mot barn. Många fall är tidsödande, berättar hon, eftersom pedofiler inte sällan bygger system för att kunna nå flera barn.
– Nätpedofil-ärenden är ofta oerhört krävande. Sedan nästan två år har jag varit upptagen med ett ärende som krävt oerhört mycket resurser. Men det är viktigt att ta hand om dem, säger hon.
Lagstiftningen har ändrats på de 20 år som gått sedan fallet med Charlie som norra Halland skrivit om tidigare. Straffskalan är idag två till sex år för våldtäkt mot barn och fem till tio år för grov våldtäkt mot barn. Eva-Lotta Swahns egen erfarenhet är att förövare oftare döms till lägre straff på skalan.
– Beviskraven har alltid varit väldigt höga. Men jag kan känna att beviskraven blivit högre och att domstolar uppfattas mindre benägna att döma till högre straff. Men det är en känsla jag har och inget man kan sätta fingret på.
Flera lagreformer
Viss bevisning, som gärningsmannens uppsåt, har blivit enklare att bevisa genom förändrad lagstiftning.
2005, 2013 och 2018 har olika lagreformer genomförts i Brottsbalken om sexualbrott, både brottsrubriceringar och straffskalor har också ändrats över tid.
2005 infördes brottsrubriceringen våldtäkt mot barn och förstärkte skyddet för barn under 18 år.
Under tiden efter har även särskilda straffbestämmelser införts om våldtäkt, sexuellt utnyttjande och sexuellt övergrepp mot barn. Tillämpningsområdet har utvidgats genom att det tidigare kravet på tvång för dessa brott helt togs bort. En särskild straffbestämmelse infördes för utnyttjande av barn för sexuell posering och så skärptes förbudet mot köp av sexuella handlingar av barn, den senare brottsrubriceringen har därefter ändrats till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. Maxstraffet höjdes för vad som då hette grovt sexuellt tvång, köp av sexuell handling av barn och grovt koppleri.
Åklagarmyndigheten får ibland återse personer som dömts för brott mot barn, men då är det oftast tal om barnpornografibrott.
– Jag vet inte hur det är med de som begår faktiska brott. Generellt finns det en tendens till återfall hos de som har preferenser av ett visst slag.
Fler åtal
Eva-Lotta Swahn upplever att det numera är fler åtal i brottskategorierna än förr.
– Det är många barn som råkar illa ut, inte minst med internet och våldtäkt på distans. Brottsutvecklingen har tagit stora steg här.
Lagstiftningen har utvecklats alltmer mot att skydda barn. Olika brottsrubriceringar och straffskalor är ett sätt för politikerna att visa på hur allvarligt man ser på barns utsatthet.
– Den politiska viljan har hela tiden varit att visa på att man ser allvarligare på brott mot barn.
Nu måste lagstiftningen omsättas i praktiken. Domstolar ska hitta en nivå och en metod att arbeta med den, det är en del av rättsutvecklingen menar Eva-Lotta Swahn.
– Man måste låta lagstiftningen hinna sätta sig, men det är min personliga uppfattning, att se hur det utvecklar sig. Sen är det alltid angeläget att få stopp på brottsligheten, naturligtvis. De har varit och fixat och petat i sjätte kapitlet de sista åren och det har skett en enorm utveckling, men jag har svårt att uttala mig om det hållit jämna steg med brottsutvecklingen. Helt klart så har barn ett bättre rättsligt skydd idag och risken att gärningsmannen döms för svårare brott och får strängare straff är mycket högre nu, säger hon.
Christina Wagner
0300-521363
christina.wagner@norrahalland.se

Läs även:
Så förändrades livet efter övergreppen

Så har synen på sexbrotten förändrats
SENASTE TV-NYHETERNA

SD besvikna
NYHETER 2022-09-27 KL. 11:15

SD besvikna

Alliansen fortsätter styra i Kungsbacka

Populära badet får nya toaletter och duschar
NYHETER 2022-09-27 KL. 08:00

Populära badet får nya toaletter och duschar

NYHETER 2022-09-27 KL. 06:59

"Säkerheten har högsta prioritet"

Talmansomröstning första punkten i riksdagen
NYHETER 2022-09-26 KL. 20:00

Talmansomröstning första punkten i riksdagen

Jan Riise (Mp) och Carita Boulwén (Sd) första dag på nya jobbet innebar framröstningar av fyra talmän.

Kommunen rustad inför höstmörkret
NYHETER 2022-09-26 KL. 17:00

Kommunen rustad inför höstmörkret

Högen med trasig belysning har betats av

Fler nyheter