Annons
 • Trafikstörning: Vägarbete på E6
 • Löftet 2021: Tryggare, säkrare och nyktrare

  Ett tryggare Kungsbacka, säkrare trafik och mindre narkotika, är polisen och kommunens löfte till medborgarna, när årets Medborgarlöften idag skrevs under av kommundirektör Malin Aronsson och nytillträdde lokalpolisområdeschef Krister Adolfsson.

  Trafik | 15 Januari 2021 12:06

  Det fick bli en digital handskakning när kommundirektör Malin Aronsson och lokalpolisområdeschef Krister Adolfsson, skrev under de nya Medborgarlöftena.

  FOTO:

  Medborgarlöften 2021-2022

  Trygghet i offentlig miljö
  Trygghet i trafiken
  Narkotikaprevention

  Sedan 2010 har polis och kommun tecknat samverkansöverenskommelse i form av Medborgarlöften. Som vanligt är den upplevda tryggheten en viktig punkt. Löftena bygger på den stora medborgarenkäten och samtal med kommuninvånarna.

  – Det är inte bara kommunen och polisen som gör det bättre utan alla och envars ansvar. Om vi får fler vuxna på stan, om alla tar avstånd från narkotika, så får vi det trygga och gynnsamma Kungsbacka vi vill ha, säger Lisa Andersson, M, kommunstyrelsens ordförande.

  Trygghet och tillit

  Kommundirektör Malin Aronsson nämner flera fullmäktigemål som ska vara ledande i arbetet. Det handlar om ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle, men också det sociala.

  – Begrepp som tillit och trygghet. Vi har områden som vi vet är otrygga och som vi arbetar med, säger Malin Aronsson.

  Ytterligare ett fullmäktigemål är medskapande. Samverkan inom kommunen och myndigheter emellan ska utvecklas.

  – Vi behöver hela tiden vara i takt med omvärlden. Vi har ett gott utgångsläge och ser det här som en särskild kraftsamling, säger Aronsson.

  Stor handlingskraft

  Krister Adolfsson är ny lokalpolisområdeschef i Kungsbacka sedan årsskiftet. Han undertecknade medborgarlöftena för 2021, liksom Malin Aronsson.

  – Vi ska kunna jobba tillsammans långsiktigt men det är också oerhört viktigt att vi är synnerligen flexibla. Att vi med kort varsel och stor handlingskraft snabbt kan reagera på tendenser vi inte alltid kan förutse, säger Krister Adolfsson.

  Som vanligt är trafiksäkerhet en angelägen fråga, och många klagar på störningar och buskörningar bland ungdomar.

  – Medborgarlöftena handlar faktiskt om att vi från polisen får feedback på jobbet vi har gjort, jobbet vi gör och det vi borde göra. Utifrån den lägesbilden skapar vi ett antal löften som vi ska följa, säger Krister Adolfsson.

  Tre teman

  Årets tre teman är trygghet i offentlig miljö, trygghet i trafiken och narkotikaprevention.

  Polisen lovar att genomföra minst en trafikkontroll i veckan på platser som medborgare tipsat om. Man ska också upprätta åtgärdsplaner med skolorna för att få bukt med problemet med körningar på skolgårdar och i närheten av skolor.

  – 30 procent är ungdomar i vår kommun. Det är ganska stora kullar och därför ser vi ett stor problem just nu, säger Anna Lindqvist, områdespolis.

  Arbeta mot narkotika

  Arbetet mot narkotika bland unga, är nytt för Medborgarlöftena i år. Tillgängligheten är stor och ohälsan bland unga ökar. Fler använder tabletter och blandar sitt missbruk, enligt Anna Lindqvist.

  Därför ska det finnas samordnare tillgängliga för att stötta skolorna och möjlighet att ta prata om narkotika i undervisningen. Det införs också ett föräldrabrev för att ge tips om föräldrakurser eller föreläsningar och för att sprida information.

  Brevet skickas ut till föräldrar och vårdnadshavare genom v-klass och kommunens nyhetsbrev.

  – Vi ska sträva efter föräldrarnas samtycke för samverkan (till exempel skola, socialtjänst och polis) om en ungdom testat positivt. Vi kommer också genomföra skolkontroller och har fem områdespoliser med ungdomsfokus och skola som prioritet, säger Anna Lindqvist.

  Otryggt utan vuxna

  När det gäller otrygga platser är Resecentrum kvar på listan.

  – Vi kommer lova att se över möjligheten till ökad vuxennärvaro i det offentliga rummet, säger Maria Frykstedt, samordnare, lokala brottsförebyggande rådet.

  Vilken typ av vuxennärvaro det kan handla om, kan man ännu inte svara på. Fältarbetare är dock inte vad som står i planeringen nu.
  – Det finns olika former och vi får kika på det, därför har vi det som löfte.

  Men hur mycket kan man beskära buskage och öka belysningen kring Resecentrum för att det ska kännas tryggt? Återkommande beskrivs platsen som otrygg.

  – Vi har gjort väldigt mycket insatser och det vi kan från kommunens sida. Det är en svår nöt att knäcka och verkar handla om ett rykte att det är otryggt. Det handlar om de mjuka frågorna, hur vi kan öka tilliten till andra personer, säger Maria Frykstedt.

  En annan plats som pekas ut är Badhusparken.

  – Men också tunnlar som har bristande belysning, något som teknik jobbar regelbundet med, säger Maria Frykstedt.

  Medborgarlöfterna 2021-2022:

  Trygghet i offentlig miljö:
  • Kungsbacka kommun lovar att se över möjligheten till ökad vuxennärvaro. Kungsbacka kommun och polisen lovar också att ha en samordnande roll kring nattvandring och stötta de lokala ombuden. Kungsbacka kommun och polisen kommer att arrangera minst en nattvandringsutbildning samt minst två samverkansmöten per år tillsammans med nattvandringsombuden i kommunen.
  • Kungsbacka kommun lovar att fortsätta sitt arbete med trygghetsskapande belysning samt beskära eller belysa skrymmande buskage för att öka överblickbarheten på platser som upplevs otrygga utifrån medborgardialogen.
  • Polisen lovar att närvara på de platser och tider där medborgarna har uttryckt otrygghet i senaste medborgardialogen.
  Trygghet i trafik:
  • För att få en förbättrad trafiksituation gällande höga hastigheter och buskörningar lovar Kungsbacka kommun och polisen att arbeta förebyggande genom att sprida information kring trafiksäkerhet med inriktning på ungdomar.
  • Eftersom den största problematiken kring ungdomars trafikbeteende har varit i anslutning till skolgårdar lovar kommunen och polisen att tillsammans upprätta åtgärdsplaner för de högstadieskolor där problematiken bedöms som störst. Val av skolor kommer ske genom en inventering i form av dialog med kommunens högstadieskolor samt brottsstatistik i form av skadegörelse.
  • Polisen kommer genomföra minst en trafikkontroll per vecka där trafikklagomål från medborgare har kommit in eller som en del i arbetet för ökad trafiksäkerhet. Med kontroll avses till exempel kontroll av mopeder, A-traktorer, mopedbilar, hastighetsöverträdelser, beteendeövervakningar samt nykterhetskontroller.
  Narkotikaprevention:
  • Kommunen lovar att ha en tillsatt tjänst som arbetar med förebyggande arbete kopplat till alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS). ANDTS-samordnaren kommer finnas tillgänglig som stöd för skolorna genom att erbjuda metoder för att underlätta för skolpersonal att prata om narkotikarelaterade frågor i undervisningen. Detta med bakgrund i Skolverkets styrdokument kring skolans uppdrag att arbeta med alkohol, narkotika, dopning och tobak.
  • Kommun och polis kommer tillsammans erbjuda föräldraföreläsningar med fokus på narkotika genom nätverket Föräldrar Emellan. Enligt forskning så har ökad kunskap och kännedom kring narkotika hos föräldrar en förebyggande effekt. Under löftesperioden lovar vi att genomföra en föreläsning om året.
  • Kungsbacka kommun och polisen kommer införa ett föräldrabrev med samlad information till alla föräldrar, vårdnadshavare eller betydelsefulla vuxna. Brevet har som syfte att kommunicera ut viktig information från olika verksamheter som är aktuellt vid tidpunkten inom till exempel ANDTS-frågor, föräldraskapsstöd, trygghet med mera. Brevet planeras att skickas ut tre gånger per år i samband med terminsstart (augusti och januari) samt skolavslutning. Brevet kommer att skickas ut via V-klass, nätverket Föräldrar Emellan samt Kungsbacka kommuns nyhetsbrev.
  • Socialtjänst och polis ska stäva efter att få samtycke från föräldrar i de fall ungdomar testat positivt för narkotika eller befinner sig i riskzon för kriminalitet. Detta för att gemensamt med skolförvaltningarna och förvaltningen för Kultur & Fritid kunna arbeta för att motverka att ungdomen hamnar i ett missbruk eller kriminalitet.
  • Polisen kommer i samverkan med grundskolorna och gymnasieskolorna genomföra kontroller på skolor för att kontrollera personer som kan misstänkas vara påverkade av narkotika.
  • Polisens fem områdespoliser kommer ha ungdomsfokus och en tydlig samverkan med skola och förvaltningen för Kultur & Fritid.
   
  Tidigare i NH:

  Nu kommer kamerorna upp

  Prata trygghet med polisen 

  Här är de nya löftena till Kungsbacka (2019) 

  Färre trimmade mopeder med medborgarlöften

  Annons

  KOMMENTERA ARTIKELN

  Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.

  Kommentera

  Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.

  Läs Även

  Debatt: Växande stad behöver fler mötesplatser

  Debatt Kungsbacka kommun växer och det behövs fler bostäder, men en växande stad behöver också fler ...

  Student-utspring i fyra dagar

  Skola Covid-19 gör att studentfirande blir annorlunda även i år. De nyblivna studenterna kommer få springa ut under totalt fyra ...

  Staffan checkar ut - ofrivillig pensionär

  Familj Staffan Lingstedt är en linslus. En polis som ser polisfilmer. En deckare som läser deckare. En arbetsnarkoman som tvingas ...
  Annons