KULTUR & NÖJE 2022-05-27 KL. 07:00

Kanske privatisering - men inte nu

Av Kristian Alm

Fiolläraren Leena Arvidssons kritik mot kulturpolitikern Kristina Karlsson (C) har fått stöd av många musikerkolleger. Och socialdemokraten Magdalena Sundqvist ser det som en del i striden om Kulturskolans privatisering.

Kanske privatisering - men inte nu
Magdalena Sundqvist (S). Arkivfoto: Ronny Karlsson

I fredagens Norra Halland gav kulturskoleläraren Leena Arvidsson skarp kritik mot Kultur och fritids ordförande Kristina Karlsson efter att hon i en valbilaga för Centerpartiet gett sin bild av framtiden för Kulturskolan.
Där lovade hon att ta bort köerna. Men hon hävdade också att elever ska erbjudas utbildning hos privata utbildare "när Kulturskolan inte längre har den specialkunskap som räcker till".
– En ärekränkning! Vi har lärare på en otroligt hög nivå, sa Leena Arvidsson.
Kristina Karlsson menade att det handlade om en olycklig formulering, och bad om ursäkt.
Men frågan berörde privatiseringen, och det fick Socialdemokraternas Magdalena Sundqvist att reagera.
– Att gå vidare med en kundvalsmodell innebär att man måste ta av Kulturskolans befintliga medel. Galenskaper! hävdar Sundqvist.

Privatisering
Vad handlar det här om?
Jo, ända sedan 2018 har det varit tal om att ta in privata utövare för att komplettera utbudet, och beta av köerna på främst gitarr och piano.
En utredning från Kulturskolan hävdade att det bara skulle bli dyrare att ta in privata utövare. Även om Alliansstyret i dåvarande nämnden för Kultur och turism var skeptisk till utredningen, slog man fast att det oavsett lösning krävdes mer pengar till Kulturskolan.
Men det sa Alliansen i fullmäktige nej till. Kulturskolan fick klara köerna på egen hand.
Nu har en konsult gjort en ny utredning där man går igenom olika sätt att privatisera och komplettera den kommunala Kulturskolan.
Även denna utredning slår fast att oavsett vilket sätt man väljer, krävs det mer resurser. Eller som det heter på byråkratsvenska:
"Då varje elevplats oavsett finansieringsmodell genererar kostnader finns det ingen finansieringsmodell eller driftsform som skapar fler elevplatser utan att ytterligare medel skjuts till än vad som finns idag".
Magdalena Sundqvist menar att kvaliteten snarare skulle minska med en kundvalsmodell.
– Vi är väldigt tydliga… Kulturskolans verksamhet ska inte ut på någon form av privat entreprenad.

Valfråga
Det här kan mycket väl bli en valfråga. Socialdemokraterna har tidigare slagits för lägre skolavgifter, och en privatisering är ju ännu mer brännande.
Något beslut är inte taget om privatisering, i stället har de nya kulturskolecheferna Malin Lönegren Mikulic och Malin Svarfvar lanserat nya sätt att bredda tillgången till undervisning.
Det handlar bland annat om det man kallar "Kulåret", ett testår där man kan prova på olika delar av utbudet.
– Det skulle kunna minska kön till gitarr och piano. Man kanske upptäcker att det är annat som lockar, hoppas Kultur och fritids verksamhetschef Ulrika Granfors.
Andra sätta att öka bredden och antalet platser är mer gruppundervisning och ändrade regler för intag – de som aldrig haft en plats kommer att få förtur.
Dessutom kommer det att krävas större flexibilitet av lärarna, enligt Granfors.
– Vi ska erbjuda det som efterfrågas. De kan behöva undervisa i fler ämnen.
Men hon medger också att det på sikt kan bli tal om en privatisering i form samarbete med studieförbund. Några mer resurser till skolan är det dock inte tal om.
Men då måste det väl kommunala lärare bort?
– Jo, så är det, men det är därför som lärarna, cheferna och nämnden nu fokuserar fullt ut på ändrade arbetssätt i första hand.
Läs mer om privatiseringsstridenKulturskolan har ca 1 600 unika elever i sin verksamhet, och ca 500 av dem går fler än en kurs. De kurser som är populärast är dans, piano, gitarr och konst.


SENASTE TV-NYHETERNA

600 kunder i Kungsbacka utan ström
NYHETER 2022-07-05 KL. 07:43

600 kunder i Kungsbacka utan ström

NYHETER 2022-07-05 KL. 06:40

"Märkligt fatta beslut som går emot översiktsplanen"

Lantlig idyll mest klickade huset
NYHETER 2022-07-04 KL. 18:00

Lantlig idyll mest klickade huset

Proppfull återvinning - många fester i Åsa?
NYHETER 2022-07-04 KL. 14:00

Proppfull återvinning - många fester i Åsa?

Trafikolycka på Hällingsjövägen
NYHETER 2022-07-04 KL. 12:30

Trafikolycka på Hällingsjövägen

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

SPORT 2022-07-05 KL. 09:29
Fullt ös i Onsala Pirates

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Årets rondelltema – I sagornas värld

Årets rondelltema – I sagornas värld

Sommarsäsongen är här och så också sommarblommorna. I Kungsbackas rondeller är sommarblommorna planterade och i vissa av rondellerna finns installationer med inspiration från sagornas värld.