Tät trafik. Sedan 1998 har trafiken på E6 mellan Kungsbacka och Lindome ökat kraftigt. Den tunga trafiken har mer än fördubblats. Foto: Daniel Blomqvist

 

Över 6000 lastbilar passerar Sandsjöbacka i snitt varje dygn. Det är mer än en fördubbling sedan 1998. Den totala trafiken har under samma period ökat med över 7 miljoner fordon per år på sträckan.

 

Enligt siffror från Trafikverket låg den så kallade årsmedeldygnstrafiken på E6 mellan Kungsbacka och Lindome på knappa 50 000 fordon 2018. Av dessa var nästan 6 400 lastbilar.

– Ofta kan man se en nedgång av den tunga trafiken några veckor under sommaren, samtidigt som personbilstrafiken då ökar, säger Per-Olov Granberg vid Trafikverket.

 

De senaste åren har det skett en markant ökning av trafiken på E6 utanför Kungsbacka. Mätpunkterna strax norr om Sandsjöbacka visade på drygt 30 000 fordon i snitt per dygn 1998. Ungefär 2600 av dessa var lastbilar. Under 2018 låg samma siffror på ungefär 50 000 fordon per dygn, varav 6000 lastbilar.  Totalt är det årliga snittet nu 7 miljoner fordon fler än för 20 år sedan.

Enligt Trafikverket kan man dels konstatera att det skett en klar ökning överlag, men även att vissa delar av Europavägarna varit mer expansiva. Myndigheten kan även konstatera en ökning av den tunga trafiken med 142 procent vid Sandsjöbacka sedan 1998.

 

Läs även När skymningen faller över Sandsjöbacka – klicka på bilden. 

 

Enligt Thomas Hammarström, regionchef på branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag, finns det flera orsaker till att den tunga trafiken ökat.

– Vi ser ju att lastbilstrafiken ökar med 1,2 procent per år, och främst är det på grund av att behoven av transporter till företagen ökar.

 

Detta är i sin tur delvis en följd av att färre företag i dag håller varor på lager.

– Absolut, lagren ligger idag på vägarna. Det ska vara ”just in time”, mer effektivt helt enkelt.

 

Hur ser ni på konkurrensen från utländska åkare?

 – Så länge det är på lika villkor ser vi positivt på konkurrensen. Den behövs. Den svenska åkerinäringen klarar inte att fylla behovet av transporter på egen hand, säger Thomas Hammarström.

 

Färre vägbrott

 

Trots ökad trafik har brott och stölder vid rast- och trafikplatser längs E6 i Kungsbacka kommun minskat enligt polisen.

– Förra året hade vi fyra stölder ur husbilar. Några enstaka skurna kapell förekom, men vi har gjort stora satsningar vid rastplatser där vi även patrullerat nattetid. Det har varit väldigt lyckat och fått ner stölderna rejält, säger Anders Wiss.

 

Han förklarar att även polisens volontärer varit inblandade i arbetet.

– Sedan finns det alltid ställplatser lite avsides som vi inte kan övervaka där folk exempelvis parkerar husbilar, men just vid de större rastplatserna har vi varit väldigt synliga.

 

Så sent som 2017 skrev Norra Halland om vägpirater längs E6.

– Det där är ett ganska vitt begrepp som inbegriper olika beteenden, till exempel bedrägerier. Vi grep några tjuvar förra året, men tack vare att vi ökat vår synlighet längs E6 så har vi fått ner brotten längs vägen, säger Anders Wiss.  

 

Annons

KOMMENTERA ARTIKELN

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.

Kommentera

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.