DEBATT 2023-11-25 KL. 14:00

Debatt: Vi kräver annat perspektiv

Debatt: Vi kräver annat perspektiv
Dagens debattartikel handlar om klimatet och genusperspektiv. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

Kommuner och regioner kommer de närmaste åren att ta fram mål och strategier för klimatet inom olika områden. Det är då viktigt att allt som görs genomsyras av ett genusperspektiv, eftersom män och kvinnor påverkar och påverkas olika av klimatförändringarna.

Vi ser tydligt hur ett förändrat klimat drabbar oss i vardagen. Bakgrunden är alltför höga utsläpp av växthusgaser. Förändringarna, som kommer att accelerera, är påtagliga både globalt och här hemma med torka, översvämningar, förlust av biologisk mångfald och fler skogsbränder. Det som i dag är extremväder är på väg att bli normalväder.

För att nå våra nationella mål måste vi få ner utsläppen framför allt från transportsektorn. Om män skulle resa på samma sätt som kvinnor skulle vi få ner utsläppen av växthusgaser med 20 procent redan idag. Det beror på att kvinnor oftare går, cyklar eller reser kollektivt.

En annan skillnad mellan män och kvinnor är att kvinnors konsumtion inte belastar klimatet lika mycket som männens. Generellt ser vi olika på betydelsen och effekterna av ett klimatneutralt samhälle och vilka mönster och beteenden som vi är beredd att förändra. Synen på och önskan om hur ett framtida klimatneutralt samhälle ska se ut skiljer sig också åt. Kvinnor och män är olika benägna att ändra sitt beteende där män föredrar olika tekniska lösningar medans kvinnor föredrar systemlösningar. Både kvinnor och män måste därför finnas med i all samhällsplanering och där besluten fattas.

Enligt Parisavtalet ska det i klimatarbetet tas hänsyn till mänskliga rättigheter och jämställdhet ska vara en stående punkt på de årliga partsmötena. I Agenda 2030 sägs att all klimatanpassning ska utföras utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Trots detta ser vi få resultat.

Vi i Zonta International, en organisation som finns och arbetar för kvinnors och flickors rättigheter i 60 länder världen över, kräver:

• att ett genusperspektiv genomsyrar kommunens och regionens handlingsplaner för utsläppsminskningar och för strategier för klimatanpassning

• att handlingsplaner och strategier visar vägen för hur vi ska nå våra mål för att eliminera utsläpp av växthusgaser

• att jämställdhet och kvinnors och flickors lika rättigheter och möjligheter genomsyrar alla beslut som rör klimatet på det lokala och regionala planet

• att vi därmed undviker att späda på ojämställdheten och ojämlikheten som kommer att drabba flickor och kvinnor och är till nackdel för klimatet.

Kungsbacka Zontaklubb

Sonja Schough, ordförandeTV-klipp och nyheter

Wislander:
SPORT 2024-02-24 KL. 15:00
Premium

Wislander: "De måste vinna annars är det griskört"

Experterna inför Aranäs ödesmatch

Cirkulära fynd i Åsa
NYHETER 2024-02-24 KL. 14:30
Premium

Cirkulära fynd i Åsa

Krönika: Jag vill ha sex!
KRÖNIKOR 2024-02-24 KL. 11:00
Premium

Krönika: Jag vill ha sex!

Blåsig morgon – många rapporter om träd på vägar
NYHETER 2024-02-23 KL. 06:34

Blåsig morgon – många rapporter om träd på vägar

Polisen uppmanar att jobba hemma om det går

Johan Tolinsson firar 60 med resa till New Orleans
FAMILJ 2024-02-22 KL. 20:00
Premium

Johan Tolinsson firar 60 med resa till New Orleans

"Jag är präglad av min mors omtanke"

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | KULTUR & NÖJE 2024-02-24 KL. 18:18
Leo skapar dialog med känsla
Premium | NYHETER 2024-02-24 KL. 14:30
Cirkulära fynd i Åsa
Premium | KRÖNIKOR 2024-02-24 KL. 11:00
Krönika: Jag vill ha sex!

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Stor ökning – allt fler brottsoffer söker hjälp

Stor ökning – allt fler brottsoffer söker hjälp

Antalet personer som vänder sig till Brottsofferjouren i Kungsbacka har ökat med över 50 procent. Det är främst via polisen som kontakten förmedlas. Enligt Ulla Johansson, ordförande i Brottsofferjouren Kungsbacka, och Kungsbackas kommunpolis Jenny Sjöström är det viktigt att utsatta erbjuds stöd. – Det minimerar risken för att man utsätts igen, säger Ulla Johansson.