DEBATT 2022-09-16 KL. 11:00

Debatt: Vad är det ni inte förstår?

Replik på insändare av Elisabeth Sahlsten (MP) och Jan Riise (MP) i NH den 6 september angående deras påstående om vindkraftens förträfflighet.

Debatt: Vad är det ni inte förstår?
Debattören ser många nackdelar med vindkraften. Arkivfoto: Norra Halland

Vindkraften är inte klimatsmart eller hållbar utan förstör vår natur och miljö för oss som lever nu och kommande generationer.

”Vi förstår inte varför”, skriver Elisabeth Sahlsten(Mp) och Jan Riise(Mp) i sin debattartikel.

I Sverige har vi en stor elproduktion i form av vattenkraft. När den väderberoende vindkraften vi har idag presterar svagt eller står stilla klarar vattenkraften teoretiskt nätt och jämt att kompensera elbortfallet från vindkraften. En ytterligare utbyggnad av vindkraften kan därför inte kompenseras av befintlig vattenkraft när det inte blåser. En utbyggnad av vindkraft förutsätter en lika stor utbyggnad av reservkraft.

Enligt Vattenfalls livscykelanalyser av vindkraft är dess klimatpåverkan med koldioxidutsläpp tre gånger så stor som till exempel kärnkraft. Om man lägger ner kärnkraft som ersätts av vindkraft får man ökade koldioxidutsläpp.

Vindkraft mer än halverar värdet på bostäder i dess närhet. Vindkraften ger ifrån sig vibrationer och lågfrekvent buller och infraljud som stör människors och djurs utveckling, sömn och vila. Vibrationerna i marken skrämmer bort allt liv så att markens mikroskopiska ekosystem förstörs.

Vindkraftverk kräver skogsavverkning, byggande av vägar, dränering av våtmarker, rör- och eldragning, transformatorstationer med mera. Havsbaserade vindkraftverk har en hållbarhet på mycket få år på grund av den extremt aggressiva miljön.

Vindkraftverk är den näst största spridaren av mikroplaster som numera återfinns i människors och djurs blodomlopp. Rotorbladen är inte återvinningsbara. Kostnad för återställning av miljön när vindkraften skrotas åläggs stat och kommun (skattebetalarna).

Vindkraftverk massakrerar fåglar, bland annat utrotningshotade örnar samt ofattbara mängder av insekter som utgör förutsättning för andra djur och pollinering av grödor. I Halland planeras 290 meter höga vindkraftverk, jämför med Turning Torso i Malmö som är 190 meter.

Så vad är det Elisabeth Sahlsten(Mp) och Jan Riise(Mp) inte förstår? Kunskap och fakta?

”Per i Vallda”SENASTE TV-NYHETERNA

SD besvikna
NYHETER 2022-09-27 KL. 11:15

SD besvikna

Alliansen fortsätter styra i Kungsbacka

Populära badet får nya toaletter och duschar
NYHETER 2022-09-27 KL. 08:00

Populära badet får nya toaletter och duschar

NYHETER 2022-09-27 KL. 06:59

"Säkerheten har högsta prioritet"

Talmansomröstning första punkten i riksdagen
NYHETER 2022-09-26 KL. 20:00

Talmansomröstning första punkten i riksdagen

Jan Riise (Mp) och Carita Boulwén (Sd) första dag på nya jobbet innebar framröstningar av fyra talmän.

Kommunen rustad inför höstmörkret
NYHETER 2022-09-26 KL. 17:00

Kommunen rustad inför höstmörkret

Högen med trasig belysning har betats av

Fler nyheter