DEBATT 2023-11-13 KL. 14:00

Debatt: Ska kommunens skogar kalhuggas?

Debatt: Ska kommunens skogar kalhuggas?
Dagens andra debattartikel handlar om skötsel av skogar. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

Snart ska en ny skogsskötare upphandlas och skötselplan beslutas. Det är skogsstyrelsen som är rådgivare till Sveriges skogsägare. De ger råd som passar för industrins behov, utan praktisk hänsyn till naturens behov och klimatet.

Det är industrins ekonomi som styr, inte skogsägarens, djur och växters behov.

Arterna i skogen (antalet olika djur och växter) har sjunkit dramatiskt de senaste 50 åren, för man kalhugger nästan alltid och deras livsrum försvinner.

Det går utmärkt bra att bara hugga de mogna träden och då finns skogen kvar hela tiden. Och med en bättre ekonomi för skogsägaren, i boken ”Konsten att hugga träd och ha skogen kvar” finns allt noggrant beskrivet.

Dessutom skulle vi göra klimatet en stor tjänst, idag säger man att vi aldrig har haft så mycket skog som vi har idag, men då menar man träd. Det tar 30 år innan ett nyplanterat träd samlar in någon koldioxid i närheten av det träd man högg ner och vi behöver kolsänkor nu!

Göteborgs stad beslutade för cirka tio år sedan att övergå till att sluta kalavverka och sköta sin skog på naturens villkor, inte industrins. Vad vill du?

Göran Karlsson, pensionärTV-klipp och nyheter

Hemtjänsten i Kungsbacka på plats 74
NYHETER 2023-12-06 KL. 11:45

Hemtjänsten i Kungsbacka på plats 74

Halmstad bäst i Sverige

Beslutet om tre sjukhus spikas
NYHETER 2023-12-05 KL. 20:00
Premium

Beslutet om tre sjukhus spikas

Klagomål på Vardaga diariefördes inte
POLITIK 2023-12-05 KL. 07:00
Premium

Klagomål på Vardaga diariefördes inte

Kommunens nya riktlinjer bröt mot lagen

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | TRAFIK 2023-12-06 KL. 16:00
Äldre kvinna kritisk mot p-appar

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Förskolans utemiljöer ska hjälpa barn att lära

Förskolans utemiljöer ska hjälpa barn att lära

Utemiljöerna i Kungsbackas förskolor ska utvecklas. Enligt Anna Alexandersson, som leder projektet, ska barnens utemiljöer stimulera till rörelse, lärande, kreativitet och lekglädje. Hon menar att behovet av att jobba med detta i kommunen är stort. – Det här är så viktigt, säger hon.