DEBATT 2024-05-21 KL. 10:30

Debatt: Rädda demensteamet från nedläggning

Debatt: Rädda demensteamet från nedläggning
Genrefoto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

Den 23 maj förväntas förvaltningen för Vård & Omsorg fatta ett beslut som innebär att det nuvarande demensteamet kommer att läggas ner för att ersättas av en mindre grupp bestående av två undersköterskor, en demenssjuksköterska samt en arbetsterapeut. Det innebär att den dagliga omsorgen av alla kommunens demenssjuka istället kommer att utföras av de olika hemtjänstgrupperna med stöd av dessa personer.

Under 19 år har demensteamet bedrivit omsorg om demenssjuka och deras anhöriga i hemmet, ofta under en period av flera år. Demensteamet utgörs i dag av tolv anställda som alla aktivt valt att arbeta med personer som lider av en demenssjukdom. I denna grupp finns idag en samlad kompetens och mångårig erfarenhet av att bemöta den svåra problematik som följer med en demenssjukdom under dess olika skeden och utveckling.

Demensteamet arbetar i dag utifrån de tre hörnstenar som krävs för att vården skall kunna anses vara evidensbaserad, det vill säga, vetenskaplig kunskap, beprövad erfarenhet samt individens önskemål. Demensteamet har med stor framgång tagit sig an kommuninvånare där psykologiska och beteendemässiga symptom vid demens skapat problem inom de olika hemtjänstgrupperna. Genom att arbeta aktivt med olika verktyg har demensteamet framgångsrikt kunnat bidra till en minskning av sådana symptom, vilket får till följd att dessa personer får en ökad livskvalitet med möjlighet att bo kvar under en längre tid i hemmet.

Förutsättningen för ett sådant arbete är god kompetens, hög kontinuitet med få omsorgskontakter samt tillräckligt med tid vid varje insats. Detta är tyvärr något hemtjänstgrupperna i dag inte har förutsättningar att leva upp till.

Vi anser att detta förslag riskerar att kraftigt försämra förutsättningarna att bedriva en god demensvård där varje person får möjlighet till en meningsfull vardag under sjukdomens olika skeden. Vi ska också förstå att demensforskningens utveckling har bidragit till att allt fler i dag diagnostiseras med en demenssjukdom i ett tidigt skede och att vi därför måste vara rustade att möta de utmaningar som denna utveckling för med sig.

Därför vill vi ha kvar demensteamet i sin nuvarande form så att vi kan arbeta vidare med att förbättra omsorgen om våra demenssjuka och fortsätta ge trygghet som vårat arbete innebär.

Till sist, vi vill ställa frågan till våra politiker och tjänstemän i förvaltningen och nämnden för Vård & Omsorg hur ett sådant beslut överensstämmer med den IBIC-modell som Kungsbacka kommun arbetar utifrån, där individens behov ställs i centrum.

Charlotte Berthelsen, undersköterska demensteamet

Filip Olsen, undersköterska/koordinator demensteamet

Anna-Lena Werdien, demenssamordnare för Kungsbacka Kommun

Petra Robinson, sjuksköterska, med. lic omvårdnad geriatrik, demensteametTV-klipp och nyheter

Här bjuder Janne och Stefan upp till dans från flaket
NYHETER 2024-06-21 KL. 18:08
Premium

Här bjuder Janne och Stefan upp till dans från flaket

1 000 personer kom till midsommarfesten

Succén: Erik Persson vinner EM-guld
SPORT 2024-06-20 KL. 20:14
Premium

Succén: Erik Persson vinner EM-guld

De fixar midsommarkransen
NYHETER 2024-06-20 KL. 12:45
Premium

De fixar midsommarkransen

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | FOTBOLL 2024-06-20 KL. 22:14
Tappade ännu en ledning till förlust

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Jessica Zandén har fångat familjerna på Särö

Jessica Zandén har fångat familjerna på Särö

Jessica Zandén är känd från en mängd tv-serier, filmer och föreställningar. Sedan några år tillbaka har hon gått in i ett författarskap om sitt älskade Särö och familjerna hon växte upp med. Hon har tagit reda på historiska fakta för att binda samman platsen och människorna över generationer.