DEBATT 2023-11-09 KL. 10:15

Debatt: Ökad valfrihet för familjer

Debatt: Ökad valfrihet för familjer
Fredrik Kollberg är en av personerna bakom dagens första debattartikel. Arkivbild: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

Vi kristdemokrater är stolta över att i regeringen lyckats driva igenom en mer flexibel föräldraförsäkring, familjepolitiken är en grundsten i kristdemokratin.

Tack vare kristdemokraterna har antalet dagar där båda föräldrarna kan vara hemma samtidigt ökat från 30 till 60 dagar, tiden att nyttja dessa dubbeldagar förlängs från 12 till 15 månader. Ett barns trygghet och möjligheter till ett gott liv grundläggs i familjen, genom dubbeldagarna görs föräldraförsäkringen mer flexibel och föräldrar får lättare att få ihop livspusslet samtidigt som de under längre tid kommer att kunna vara tillsammans med sina barn.

Kristdemokraterna har också gett familjer möjligheten att överlåta dagar till närstående, 45 dagar per förälder eller 90 dagar för ensamstående föräldrar. Familjers situationer ser olika ut och ibland finns det skäl att en annan närstående person än vårdnadshavaren tar ut föräldrapenningen under en tid. Det skulle underlätta vardagen för många familjer.

I en tid då psykisk ohälsa ökar bland unga krävs en familjepolitik som skapar möjligheter för familjer att spendera mer tid tillsammans. Det krävs också familjer som ser sina barn för att kunna söka professionell hjälp i ett tidigt skede för att få det stöd och hjälp barnen behöver. Trygga familjer ger oss trygga barn och ungdomar vilket motverkar psykisk ohälsa och stress. Vad som är bäst för familjen bör beslutas hemma kring köksbordet och inte av statliga tjänstepersoner.

Vi vill inte ha fler 6-åringar med sömnsvårigheter eller 13-åringar som söker hjälp hos barn & ungdomspsykiatrin.

Fredrik Kollberg (KD), gruppledare

Helena Nyborg (KD), 1:a vice ordförande Gymnasium & Arbetsmarknad

Annika Ulfsdotter (KD), Individ & familjeomsorgTV-klipp och nyheter

Hemtjänsten i Kungsbacka på plats 74
NYHETER 2023-12-06 KL. 11:45

Hemtjänsten i Kungsbacka på plats 74

Halmstad bäst i Sverige

Beslutet om tre sjukhus spikas
NYHETER 2023-12-05 KL. 20:00
Premium

Beslutet om tre sjukhus spikas

Klagomål på Vardaga diariefördes inte
POLITIK 2023-12-05 KL. 07:00
Premium

Klagomål på Vardaga diariefördes inte

Kommunens nya riktlinjer bröt mot lagen

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | TRAFIK 2023-12-06 KL. 16:00
Äldre kvinna kritisk mot p-appar

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Förskolans utemiljöer ska hjälpa barn att lära

Förskolans utemiljöer ska hjälpa barn att lära

Utemiljöerna i Kungsbackas förskolor ska utvecklas. Enligt Anna Alexandersson, som leder projektet, ska barnens utemiljöer stimulera till rörelse, lärande, kreativitet och lekglädje. Hon menar att behovet av att jobba med detta i kommunen är stort. – Det här är så viktigt, säger hon.