DEBATT 2022-09-09 KL. 08:58

Debatt: Lång väg kvar

Debatt: Lång väg kvar

Kvinnors livsinkomst är i snitt 3,6 miljoner lägre än mäns. Det beror på en rad faktorer: kvinnor tar fortfarande ut över 75 procent av föräldraledigheten, jobbar oftare deltid och arbetar oftare i kvinnodominerade sektorer, där lönen är relativt låg. En lägre inkomst har konsekvenser både på lång och kort sikt. De allra flesta pensionärer med lägst pension är kvinnor och kvinnors genomsnittliga pension utgör 69 procent av männens. Ytterligare en konsekvens är att personer, särskilt kvinnor, kan tvingas stanna kvar i ett äktenskap eller relation av ekonomiska skäl.

Begränsade möjligheter till att kunna försörja sig själv, är ett reellt hinder som många kvinnor möter i dag. Det går inte i linje med det jämställdhetspolitiska målet om ekonomisk jämställdhet och det måste förändras.

Centerkvinnorna vill se mer jämställdhet, både på arbetsplatser och i hemmen. Sverige har en av världens mest könssegregerade arbetsmarknader. Kvinnodominerade branscher har lägre löner och sämre villkor. Dessutom finns fortfarande kvar en så kallad oförklarlig löneskillnad mellan könen. Det är inte hållbart. Och: om två personer blir föräldrar till ett barn och delar ett hem, är både barn och hem ett gemensamt ansvar. Det måste synas i omvårdnaden för barnet, både genom föräldraledighet och uttag av VAB, och i hushållsarbetet.

Att det ens behöver poängteras år 2022 visar att vi har en lång väg kvar att gå till jämställdhet. Därför finns vi, och vi fortsätter att kämpa för jämställdhetens bästa.

Malin Bergman, Förbundsförordförande Centerkvinnorna
Karin Green, Ordförande Centerkvinnorna i Kungsbacka
SENASTE TV-NYHETERNA

SD besvikna
NYHETER 2022-09-27 KL. 11:15

SD besvikna

Alliansen fortsätter styra i Kungsbacka

Populära badet får nya toaletter och duschar
NYHETER 2022-09-27 KL. 08:00

Populära badet får nya toaletter och duschar

NYHETER 2022-09-27 KL. 06:59

"Säkerheten har högsta prioritet"

Talmansomröstning första punkten i riksdagen
NYHETER 2022-09-26 KL. 20:00

Talmansomröstning första punkten i riksdagen

Jan Riise (Mp) och Carita Boulwén (Sd) första dag på nya jobbet innebar framröstningar av fyra talmän.

Kommunen rustad inför höstmörkret
NYHETER 2022-09-26 KL. 17:00

Kommunen rustad inför höstmörkret

Högen med trasig belysning har betats av

Fler nyheter