DEBATT 2023-09-10 KL. 10:00

Debatt: Ge eleverna rätt förutsättningar

Debatt: Ge eleverna rätt förutsättningar
"Socialdemokraterna yrkade på att förvaltningen får till uppdrag att se över besparingarna i första hand på central förvaltningsnivå och att besparingarna inte skall genomföras på pedagogiska områden längst ut i linjen," skriver Johan Tolinsson (S), 2:e vice ordförande Helene Thylin? (S), ledamot, Sena Munteanu (S), ersättare.

TV-klipp och nyheter

Socialdemokraterna Kungsbacka delar fackförbundet Sveriges lärare oro beträffande deras debattartikel i tidningen Norra Halland 27 augusti. Man beskriver den oro av ett nytt läsår och lärare i skola och förskola känner en stor glädje att komma tillbaka till sina arbetsplatser för att möta gamla och nya barn och elever.

Samtidigt gnager en oro hos många. Hur stora nedskärningar har gjorts på min skola? Hur många elevassistenter har fått gå? Hur många fler elever kommer jag få i varje klass eller i barngruppen? Hur många fler timmar förväntas jag undervisa? Finns det pengar för att köpa in läromedel till eleverna? Får elever det stöd de behöver?

Den 15 juni i år behandlades ärendet ”Handlingsplan Förskola & Grundskola för budget i balans 2023".

Den moderatstyrda alliansen med stöd av SD beslutade att varje pedagogisk enhet med underskott i maj och september skall återkomma med åtgärder för att få budget i balans.

Åtgärder som skall ses över är:

Justeringar i skolors och förskolors inre organisation utifrån tjänsteplanering samt antal barn och elever.

Minimering av vikarie- och visstidsanställningar.

Förvaltning tillämpar restriktivitet gällande kompetensutveckling för att nämna något.

Socialdemokraterna yrkade avslag enligt ovan. Socialdemokraterna yrkade på att förvaltningen får till uppdrag att se över besparingarna i första hand på central förvaltningsnivå och att besparingarna inte skall genomföras på pedagogiska områden längst ut i linjen. Detta med stöd av att skollagen efterföljs.

Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Allt för att kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Detta avslog den moderatstyrda alliansen och SD.

Johan Tolinsson (S), 2:e vice ordförande

Helene Thylin? (S), ledamot

Sena Munteanu (S), ersättare
TV-klipp och nyheter

Förslaget – herrgård ska bli korttidsboende
VÅRD 2023-10-04 KL. 08:10
Premium

Förslaget – herrgård ska bli korttidsboende

Frågan är om detaljplanen tillåter ägarnas nya idé

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | VÅRD 2023-10-04 KL. 11:00
Sprututbytet läggs ner i Kungsbacka

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Arvidssons i Fjärås firar 60 år

Arvidssons i Fjärås firar 60 år

Det började med ett egenbyggt växthus på 800 kvadratmeter. Nu handlar det om betydligt större ytor för Arvidssons i Fjärås där krukväxter drivs upp året runt. – Nej, jag har inte tröttnat på blommor, det är alltid lockande att plocka hem några. Azalea är en favorit, säger grundaren Arne Arvidsson.