DEBATT 2023-09-14 KL. 10:00

Debatt: Flexibelt elsystem är lösningen

Debatt: Flexibelt elsystem är lösningen
"Det går att klara Hallands elektrifiering med en stor andel vind- och solkraft i norra Europa, om systemet kombineras med åtgärder för flexibilitet," skriver insändarskribenten. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

Det går att klara Hallands elektrifiering med en stor andel vind- och solkraft i norra Europa, om systemet kombineras med åtgärder för flexibilitet. Det gäller både med och utan kärnkraft, men den politiska polariseringen måste upphöra.

Vi har i en ny rapport med hjälp av en energisystemmodell undersökt tre olika fossilfria elsystem i Sverige, som alla klarar ett kraftigt ökat elbehov:

* Ett kostnadsoptimalt system som innebär att det inte blir någon kärnkraft.

* Ett system där vi i modellen ”tvingat in” 22 GW ny havsbaserad vindkraft, där det inte heller blir någon kärnkraft.

* Ett system där vi ”tvingat in” kärnkraft till totalt 9 GW, ungefär samma nivå som Sverige hade på 90-talet.

Rapporten baseras på data för vind- och soltillgång, olika elproduktionstekniker, överföringsförbindelser inom Sverige och till andra länder samt flexibilitetsåtgärder.

Alla tre system kommer innehålla stor andel vindkraft och solel i flera länder. Det innebär att hela elsystemet behöver bli mer flexibelt, även i fallet med kärnkraft, eftersom elsystemen är sammankopplade.

Tre slutsatser är:

1. Det är fullt möjligt att kostnadseffektivt möta det ökade elbehovet med stor andel väderberoende elproduktion. Variationer i elproduktion och konsumtion kan hanteras med gasturbiner som eldas med biogas, batterier, vattenkraft, vätgaslager samt fjärrvärmesystem med storskalig lagring.

2. Elpriset styr investeringar på ett kostnadseffektivt sätt. Prisvariationer från vindkraft stimulerar investeringar i flexibla åtgärder, som kompletterar vindkraftens variabla produktion. På samma sätt görs investeringar i planerbar elproduktion, om kostnaden blir lägre än väderberoende produktion ihop med flexibilitetsåtgärder.

Dessutom bidrar batterier till frekvenshållningen och behovet av rotationsenergi (svängmassa) blir mindre än i dagens system. Det minskar behovet av styrmedel som särskilt stöttar planerbar produktion.

3. De undersökta elsystemen ger inte några stora skillnader i elpris eller i förmåga att möta efterfrågan.

Om Sverige ensidigt underlättar för kärnkraft riskerar elektrifieringen att senareläggas, eftersom ny kärnkraft tar tid att få på plats. Då kan investeringar i vindkraft hamna i andra länder och Sverige bli nettoimportör av el.

Politiker i Halland och hela landet måste därför sluta ställa vindkraft mot kärnkraft. I stället bör man undanröja hinder för all fossilfri elproduktion samt enas om en långsiktig och teknikneutral energiöverenskommelse.

Filip Johnsson, professor i energisystem, Chalmers, programchef Mistra Electrification

Lisa Göransson, docent i energisystem, Chalmers
TV-klipp och nyheter

Sprututbytet läggs ner i Kungsbacka
VÅRD 2023-10-04 KL. 11:00
Premium

Sprututbytet läggs ner i Kungsbacka

Förslaget – herrgård ska bli korttidsboende
VÅRD 2023-10-04 KL. 08:10
Premium

Förslaget – herrgård ska bli korttidsboende

Frågan är om detaljplanen tillåter ägarnas nya idé

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | VÅRD 2023-10-04 KL. 11:00
Sprututbytet läggs ner i Kungsbacka

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Arvidssons i Fjärås firar 60 år

Arvidssons i Fjärås firar 60 år

Det började med ett egenbyggt växthus på 800 kvadratmeter. Nu handlar det om betydligt större ytor för Arvidssons i Fjärås där krukväxter drivs upp året runt. – Nej, jag har inte tröttnat på blommor, det är alltid lockande att plocka hem några. Azalea är en favorit, säger grundaren Arne Arvidsson.