DEBATT Fredagen den 19 januari publicerade vi artiklar om förhållandena som mötte de nyanlända som fått uppehållstillstånd i Sverige och tilldelade bostad i Kungsbacka. Du kan läsa dem genom att klicka här! Replik 1: Landergrens kollaps


Det började med att Franklin Eck (M ) försökte få Migrationsverket att minska antalet flyktingar som skulle tas omhand i Kungsbacka, detta när situationen beträffande bostäder är lika svår på de flesta platser.

Den fullständiga kollapsen står Ulrika Landergren (L) för när hon i NH den 23 januari förklarar att hon inte vis- ste om vad som var planerat beträffande boende för de senast ankomna flyktingarna. Hon är ändå ansvarigt kommunalråd för flyktingmottagning och har mage att säga att hon inte kände till vad som planerats för de nya flyktingarna. Självklart ingår det i hennes ansvar att hålla sig à jour med vad som händer inom hennes ansvarsområde.
Att flyktingarna skulle bo i sovsalar i Särö och i Hålabäck har Norra Halland och därmed kungsbackaborna vetat länge! Kära Allianspolitiker i Kungsbacka, att staden nu får ta emot så många flyktingar är ju straffet och ett resultat av att ni under flera år tidigare vägrade ta emot några flyktingar alls.


Konstant motstånd har rått till dess att det inte gick att säga nej längre, och då har man dessutom börjat kla- ga på att det är för många! Kungsbacka är en rik kommun med låg arbetslöshet och borde naturligtvis handlagt flyktingfrågan på ett helt annat sätt. Nej, se dessa i de flesta fall unga människor som en resurs som kan få jobb i Kungsbacka och successivt bli goda skattebetalare. Ni i Alliansen behöver, precis som F Reinfeldt sa, ”Öppna era hjärtan”!


Signatur: Håkan i skogen


Replik 2: Värdiga boenden för nyanlända måste fram
Vi i Miljöpartiet de gröna i Kungsbacka är helt förfärade över hur mottagandet av nyanlända gått till i Särö. Vi anser att agerandet från kommunens sida är helt oacceptabelt. Kommunen har länge vetat om att mottagande kommer att ske under året och haft möjlighet att förbereda sig. Kommunen har antagit en policy för asylmottagande och såvitt vi förstår har kommunledningen inte på något sätt ansträngt sig för att följa den.


Som vi har förstått det har förslag på lösningar för värdigare boenden i tid funnits, men som fått nej från den styrande alliansen av Moderaterna, Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna. Vi är oerhört besvikna och kritiska till hur kommunen ser på nya invånare. Vi bygger mängder av bostäder och för oss är det alldeles självklart att en del av dessa kan användas till nya invånare som kommit hit från andra länder. Eller gör vi skillnad på var människor kommer ifrån?
Nu vill Miljöpartiet att kommunen stimulerar och uppmuntrar nya lösningar: att kommunens bostadsbolag Eksta får ett utvidgat uppdrag, liksom byggande av Attefallshus, underlätta för privatpersoner att ställa upp med boenden genom att stödja dessa till exempel genom en kontaktperson, modulhus, villavagnar, ansluta friggebodar med vatten och annat.


Det vi har sett nu tycker vi är under all kritik, och långt ifrån värdigt en kommun som Kungsbacka. Därför lämnar Miljöpartiet in en interpellation i kommunfullmäktige där vi ber Alliansen svara på vad de tänker göra, eller om de tycker att det som görs är bra nog.


Maria Losman, Thomas Lundberg, Jan Riise Eva Ringdahl, Clas Rosander och Emma Vildstrand Miljöpartiet de gröna i Kungsbacka 


Replik 3: Ingen katastrof med sovsalslösning

NH 19 januari har stort reportage om nyanländas tillfälliga boende i sovsalar med våningssängar. Naturligtvis tråkigt att inte kunna uppfylla deras förväntningar direkt, men det verkar delvis vara en skara bortskämda barn.


För att få perspektiv på detta vill jag påminna om att alla vi som fullgjorde värnplikten på 1900-talet bodde så. I mitt fall i 16 månader på annan ort, inga egna kläder, förbjudet att lämna förläggningen, till och med halmmadrasser förekom.
Det borde inte vara någon större katastrof för nyanlända att bo tillfälligt i en sovsal, och definitivt inget att gråta för. Så gör det inte till ett större problem än vad det är.


Signatur: Gunnar i Onsala

Replik 4: Bortskämda flyktingar

Det är upprörande att läsa i Norra Halland att flyktingar klagar på boendet. Passar det inte med tak över huvudet, mat på bordet, utbildning, fickpengar, kläder och krig- och bombfri omgivning så är man nog mer en ekonomisk flykting och då kan man söka sig någon annanstans.
Jag ser hellre att dessa pengar går till våra äldre som har byggt upp denna välfärd som alla vill skörda frukten av.


Signatur: Realistisk humanist