Annons

Vattenproduktionen störd – gick inte att nå full kapacitet

I samband med ett driftsarbete påverkades kommunens förmåga att producera dricksvatten.
– Under tre veckor kunde vi inte nå maxkapacitet i vattenproduktionen, säger Karl Lundgren, förvaltningschef Teknik.

Nyheter | 22 Juli 2021 17:38

Begränsningen i driften inträffade i samband med ett planerat arbete. Exakt vad som hände kan Karl Lundgren inte gå närmare in på.
– Vattenverket och produktionen av dricksvatten räknas som skyddsobjekt, säger han.
I ett mejl till Länsstyrelsen skriver han dock att driftsstörningarna inneburit att man vid några tillfällen varit tvungna att agera på ett sätt som man normalt sett inte gör, och att det i sin tur varit kopplat till kommunens tillstånd gällande vattenproduktionen.
– Situationen försvåras lite av att vi dessutom har två olika sorters tillstånd. Vi har ett som reglerar hur mycket vatten vi kan ta genom vattenverket, som mäts i kubikmeter per månad och ett som reglerar hur mycket vatten vi får ta ur Lygnern och som mäts i liter per sekund, säger Karl Lundgren och lägger till att kommunen just jobbar på att förändra tillstånden så att de blir mer enhetliga.

Karl Lundgren, förvaltningschef Teknik.

Nödvändigt överskrida tillståndet

I en rapport från förvaltningen framgår att det var den 30 mars som man stoppade infiltrationen av sjövatten från Lygnern till kommunens infiltrationsbassäng.
Från och med den 14 april användes en tillfällig pump som pumpar 80 liter per sekund och från den 23 april används ytterligare en pump. Mängden vatten till infiltrationsbassängerna är då 110 liter per sekund. Samtidigt sjunker grundvattennivåerna i den geologiska formationen stadigt, i och med vårens ökade vattenanvändning. Från och med den 6 maj pumpas 130 liter per sekund, samtidigt som vattennivån sjunker eftersom förbrukningen av dricksvatten nu är högre än vad som infiltreras.
Den 18 maj får man igång den egna pumpstationen igen och börjar då pumpa 180 liter per sekund, vilket är 30 liter mer än vad tillståndet medger.
– Att överskrida tillståndet har förvaltningen sett som en nödvändighet för att öka volymen i den geologiska formationen. Med för låg grundvattennivå äventyrar vi möjligheten att säkert leverera dricksvatten till kommunens invånare och verksamheter, skriver Karl Lundgren i rapporten.
Från och med den 24 maj kunde man åter dra ner på infiltrationen då grundvattnet steg.

Uppmanades spara vatten

Vårens och försommarens driftsstörningar ledde inte till några konsekvenser.
– Det som hände var ju att vi inte kunde nå maxproduktion, men vattnet vi producerade räckte till Kungsbackabornas behov. Vi kan nå maxproduktion ibland, till exempel en varm vårdag då alla vill fylla sina pooler samtidigt. Den här gången sammanföll det inte.
Under perioden 29 april till 17 maj uppmanades invånare och verksamheter att spara på vatten. Bland annat gick man i mitten av maj gick ut på kommunens hemsida och bad folk som skulle fylla sina pooler att göra det nattetid, när vattenanvändningen är lägre.

Importerat dricksvatten

Även i juni har uttaget av vatten vid några tillfällen varit högre än tillåtet. Några gånger under sommaren har Kungsbacka också importerat dricksvatten från grannkommunerna, för att minska trycket på den egna vattentäkten.
I rapporten som skrivits om överskridandet av vattendomen framgår att förvaltningen för Teknik bedömer att en något förhöjd infiltration, över vattendomen, är att föredra framför bevattningsförbud.
– Ett bevattningsförbud innebär stor påverkan på invånare och företag, och först när prognosen är varm och torr över en längre tid och vattenanvändningen ligger på hög nivå bedömer förvaltningen att ett bevattningsförbud är nödvändigt. Vi har täta avstämningar inom förvaltningen för att ha underlag för beslut om införande av ett bevattningsförbud och behov av kommunikationsinsatser, står det i rapporten.
Sett över hela året ligger vattenuttaget ur Lygnern på 118 liter per sekund, vilket är lägre än tillåtet.

 

Annons

KOMMENTERA ARTIKELN

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.

Kommentera

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.

Läs Även

Rockad av förvaltningschef

Vård Karl Lundgren, verksamhetschef på Teknik, tar under hösten över ansvaret för en annan förvaltning: Vård och ...

Värmeböljan drabbade barn på korttidsboende

Vård Under förra veckans värmevåg steg inomhustemperaturen på Kyviks korttidsboende till närmare 30 grader. I ett barns rum ...

Anklagelser om mobbning på Särö vård- och omsorgsboende

Vård Rapporter om mobbning, anställda som gråter och personal som säger upp sig. En enhetschef som redan efter ...
Annons