Eftersom Västtrafik kör en hel del av lokaltrafiken i Kungsbacka, påverkas även Hallandskommunen av höjningen.
Enligt Västtrafik görs höjningen dels eftersom bolaget behöver täcka upp för de kostnader man har för att driva kollektivtrafiken, dels för att man ska kunna utveckla den vidare.
Ett periodkort Göteborg++ 30 höjs från 1 415 till 1 455 för vuxen och från 1 060 till 1 090 för ungdom. Göteborg++ 365 för vuxen ökar från 14 150 till 14 550 kronor.