VÅRD 2021-12-23 KL. 07:30

Sparkrav ger mindre städning i hemtjänsten

Av Christina Wagner

En av åtgärderna för att komma i balans med ekonomin inom vård- och omsorg i Kungsbacka blir att minska på timmar för städning inom hemtjänst.

Sparkrav ger mindre städning i hemtjänsten

Från februari nästa år hoppas kommunen kunna spara 1 775 000 kronor på att minska på städningen inom hemtjänst. Åtgärden är den första som införs för att minska på det underskott som vård- och omsorgsnämnden dragits med under året när det gäller hemtjänst, men fler åtgärder kan komma under nästa år.
– Underskottet har att göra med en radikal ökning i antalet hemtjänsttimmar. Redan i år ligger vi plus flera tusen timmar jämfört med både budget och föregående år, säger nämndens ordförande Hravn Forsne (M).

I september gjordes en uppskattning att verksamhetsdelen med hemtjänst skulle gå back med 11,5 miljoner kronor under 2021. Förvaltningen fick då i uppdrag att se över eventuella besparingsåtgärder. Städningen har tidigare beräknats med en schablon på två timmar per person var tredje vecka, men den schablonen dras ner till 1,5 timme med start i februari nästa år.
Ett annat förslag var att slopa ett omsorgsbidrag för anhöriga, men det valde nämnden att rösta ner.
– Vi äger inte frågan, fullmäktige måste i så fall fatta ett beslut att ändra vård- och omsorgsreglementet. Bara 20 procent av Sveriges kommuner har omsorgsbidrag, säger Hravn Forsne.

Betydligt fler timmar
En försvårande omständighet kring att hitta besparingsåtgärder för förvaltningen är att allt är lagstyrt. Samtidigt har antalet timmar inom hemtjänst ökat markant i Kungsbacka under 2021, i en ekonomisk uppföljning från september menar förvaltningen att orsaken bland annat kan vara att det inte gjort någon uppräkning av antalet timmar i kommunen de senaste åren. Covid-relaterade orsaker som att vård som kortids- och dagomsorg varit stängda har också bidragit, liksom att effektiviseringsprojekt som digitala inköp och matdistribution ännu inte genomförts.

Nya förslag i mars
Ett besparingsförslag som hittills också har diskuterats är att införa en procentuell neddragning på antalet hemtjänsttimmar, men här menar förvaltningen att det egentligen bara innebär att underskottet flyttas till ett annan del inom vård- och omsorg. Förvaltningen har fått i uppdrag att presentera fler besparingsförslag framöver.
– De kommer en återrapportering i mars, kommenterar Hravn Forsne.


Smockat med folk i Badhusparken
NYHETER 2022-08-12 KL. 21:05

Smockat med folk i Badhusparken

Utomhusbio under fredagskvällen - familjefilmen Encanto

SENASTE TV-NYHETERNA

Så blev betygen på friskolorna
NYHETER 2022-08-12 KL. 09:13

Så blev betygen på friskolorna

Hamnar inte i topp vid jämförelse i kommunen

Ingen brist på Lygnernvatten
NYHETER 2022-08-12 KL. 07:00

Ingen brist på Lygnernvatten

Men hushåll med egen brunn får se upp

Fängelse för stöld hos äldre par
NYHETER 2022-08-11 KL. 19:00

Fängelse för stöld hos äldre par

Utsedd till Årets inspiratör
NYHETER 2022-08-11 KL. 16:00

Utsedd till Årets inspiratör

Åtalas för hot under vansinnesfärd
NYHETER 2022-08-11 KL. 11:49

Åtalas för hot under vansinnesfärd

Svårt skadad av a-traktor - nu väntar åtal
NYHETER 2022-08-11 KL. 09:30

Svårt skadad av a-traktor - nu väntar åtal

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Klarar av att leva ett ”normalt liv”

Klarar av att leva ett ”normalt liv”

Under 2021 anmäldes 15 män för våldtäkt mot barn i Kungsbacka. De drabbade och anhöriga får bära med sig händelserna genom hela livet. Det här är sista delen i Norra Hallands serie om sexualbrott och dess konsekvenser.