VÅRD 2022-04-28 KL. 06:40

Färre nya äldreboenden behövs i Kungsbacka

Av Kristian Alm

Kvickleran i Anneberg ställer till det för bostadsbyggandet. Men den har också fått en oväntad effekt – man upptäckte att det troligen inte behöver byggas så många vård- och omsorgsboenden.

Färre nya äldreboenden behövs i Kungsbacka
Hela projektet i Anneberg har fått göra ett omtag sedan man upptäckte kvickleran intill ån. Därmed är framtiden oklar för vård- och omsorgsboendet.

SENASTE TV-NYHETERNA

Alla förvaltningar gör tillsammans med Service en så kallad Lokalbehovsplan, där man försöker sia om vad som behövs av boenden, skolor och andra lokaler i framtiden. Planen uppdateras varje år.
Det gäller att ligga väl i fas, annars kan det gå som för boenden med särskild service där det saknats mängder av platser, vilket under flera år har inneburit straffavgifter för Kungsbacka.
När det gäller vård- och omsorgsboenden har man i stället tagit i rejält, verkar det som.
I Anneberg skulle ett nytt boende med 80 platser stå klart 2025 i samband med att det efterlängtade bostadsområdet byggdes mellan stationen och Kungsbackaån.

Kvicklera
Men när det visade sig att det fanns kvicklera i marken fick man göra omtag och nu vet man inte när byggena kan starta.
Det innebar att förvaltningen fick göra en snabbanalys – räcker platserna de närmsta åren?
Resultatet blev lite överraskande. Det visade sig att man troligen räknat fel och planerat för många platser. Planen innebar att det borde byggas 40 platser varje år de närmaste tio åren, alltså totalt 400 fler platser.
Men när man gjorde en genomgång som tog hänsyn till nuläget och hur behoven sett ut de senaste åren pekade utfallet snarare på ett rejält överskott på runt 200 platser om tio år. Det motsvarar alltså 2,5 boenden som det i Anneberg.
– Ja, jag fick inte riktigt ihop siffrorna när jag och en kollega räknade ihop behov och planer, säger projektledare Victoria Mohlén.
– Tidigare har man gjort en prognos på en stor ökning av äldre, på samma sätt som man gjort i hela landet. Men tittar man på hur många av de äldre som bor på vård- och omsorgsboenden sjunker den andelen hela tiden.

Lever längre
– Folk lever längre och håller sig piggare. 2010 var det 19 procent av de över 80 som bodde på vård- och omsorgsboende, idag är det nere på 11,6 procent, konstaterar Victoria Mohlén.
– Boendena förr hade en annan karaktär, och idag gör bostadsanpassning och nya tekniska hjälpmedel att fler äldre kan bo kvar längre hemma. En del väljer också att flytta till mellansteget Trygghetsboende.
Nu ska det göras en djupare analys innan en ny Lokalbehovsplan spikas av politikerna i oktober. Hur många nya boenden behövs, hur många gamla ska avvecklas, och hur ser behovet i realiteten ut?
Men det är svårt att göra korrekta prognoser. En jämförelse av landets kommuners prognos i en enkät 2013 av sina behov fem år framåt visar på det. Bara hälften av kommunerna träffade rätt.
Det vore förstås ett rejält slöseri att bygga för många boende, men ännu värre att plötsligt stå utan platser.
Och nu finns det ytterligare en parameter som är svår att bedöma – pandemieffekten: Rädslan för att bli smittad och att bli isolerad från sina anhöriga på grund av besöksförbud, har gjort att många äldre har försökt att klara sig hemma i stället för att flytta till särskilt boende. Eventuellt kommer antalet ansökningar öka i takt med att pandemin klingar av.
– Vi hade förstås upptäckt att prognosen inte stämmer i arbetet inför i höst, men det är som du säger: kvickleran gjorde att vi upptäckte det redan nu, säger Victoria Mohlén.
Kristian Alm
0300-52 13 66
kristian.alm@norrahalland.seSENASTE TV-NYHETERNA

Över 100 miljoner satsas på reningsverk
NYHETER 2023-06-08 KL. 11:45
Premium

Över 100 miljoner satsas på reningsverk

Budgeten har skrivits upp med 50 miljoner

S nya förslag – arbetsskor till alla inom vården
NYHETER 2023-06-08 KL. 10:15
Premium

S nya förslag – arbetsskor till alla inom vården

Klart: Här placeras det nya jättebatteriet
NYHETER 2023-06-08 KL. 08:20

Klart: Här placeras det nya jättebatteriet

Elisabeth om allra första dagen på Kungsmässan
FAMILJ 2023-06-07 KL. 21:00
Premium

Elisabeth om allra första dagen på Kungsmässan

Långläsning: Klubbikonerna tar farväl av HK Aranäs
HANDBOLL 2023-06-07 KL. 19:30
Premium

Långläsning: Klubbikonerna tar farväl av HK Aranäs

Fler nyheter