I två domar från Mark- och miljödomstolen underkändes för ett par veckor sedan de skyddsåtgärder som Trafikverket lagt fram för att skapa nya livsmiljöer för fåglar, grodor och fladdermöss när den nya Onsalavägen ska byggas. Det handlar exempelvis om så kallad veteranisering av träd (man åldrar träd på konstgjord väg), anläggning av groddammar, grodtunnlar samt ersättningsområden för hackspettar och fladdermöss.

Men Mark- och miljödomstolen ansåg inte att skyddsåtgärderna för fåglar räcker, och inte heller att utredningarna om bland annat grodor är tillräckliga.

Trafikverket håller inte med och  kommer därför att överklaga domen till Mark- och miljööverdomstolen. 

– Vårt uppdrag är tydligt, vi ska bygga en ny Onsalaväg och vi ska göra vårt yttersta för att komma dit, säger Lydia Lehtonen som är projektledare på Trafikverket i ett pressmeddelande.