Så här tänker sig arkitekten Calle Lagnefors den nya hallen.

FOTO:

Den nya placeringen är intill Björkris, väster om Maxi ICA Stormarknad Kungsbacka. Tennishallens placering har stämts av i kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, och politikerna står bakom placeringen.

– Efter att vi har tittat på en rad olika alternativ har vi nu landat i en plats som vi är överens om och det känns bra, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg, (M) i ett pressmeddelande.

Kommunen är markägare där den nya hallen ska ligga och kommer att arrendera ut marken till tennisklubben. Tennisklubben som blir byggherre planerar att börja bygga sommaren 2020 för att kunna flytta in senast 2022.

Inom samma område utreder kommunen även placering av ett nytt vård- och omsorgsboende.

Den växande Kungsbacka tennisklubb har idag arrendeavtal med Kungsbacka kommun för tennishall, utebanor och kupoltält. Kupoltältet som klubben har satt upp för att klara kapaciteten är på ett tidsbegränsat bygglov vilket går ut våren 2022. Att klubben behöver flytta handlar dels att platsen där lokalerna ligger är inom framtida utvecklingsområde samtidigt som klubben växer och har behov av större ytor.

Men det finns redan kritik mot planer på tennisbanor i Björkris. I ett brev till kommunen protesterar grannar och menar att det kan bli bullrigt.