Benny Strandberg (Kd).Kristdemokraten Benny Strandberg från Kungsbacka blir ett av tre regionråd när Alliansen nu spikat alla poster i regionen.Både nya och gamla namn från Kungsbacka tar viktiga poster i regionens nämnder. I regionfullmäktige blir Kristina Karlsson (C) 1:e vice ordförande.


I regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott blir Tommy Rydfeldt (L) 1:e vice ordförande.


Ann Molander (L) fortsätter att leda Driftnämnden Ambulans, Diagnostik, Hälsa.


Axel Storckenfeldt (M) tar över som ordförande för Driftnämnden Närsjukvård.Regionråd, alltså det mäktigaste politikerna i regionen, blir förutom Strandberg även Mikaela Waltersson (M) från Halmstad och Helene Anderson (C) från Varberg.