SPORT 2022-09-09 KL. 12:00

Valet 2022: Så ser de lokala partierna på kultur och fritid

Av Ronny Karlsson

Kultur och idrott är viktigt för många i Kungsbacka. Vi lät partierna i kommunfullmäktige tycka till om elitidrott om lokalfrågorna och om framtiden. Så här svarade de.

Valet 2022: Så ser de lokala partierna på kultur och fritid
De nio partierna i kommunfullmäktige varar på frågor om kultur och fritid i Kungsbacka.

1. Hur ska kommunen stötta elitidrott?

2. Vad vill ditt parti göra för att utveckla kulturen i Kungsbacka?

3. Har Kungsbacka tillräckligt med lokaler för föreningar? Vill ni förändra något här de kommande fyra åren?

Läs mer: Brist på idrottshallar ett stort problem

Maria Losman,
Miljöpartiet

1. – Full-skaliga idrottshallar ska byggas när skolor byggs om eller byggs nya. Föreningar ska ha tillgång till hallarna när de inte används i undervisningen.

2. – Alléskolan ska vara ett hus för kultur och kreativitet. Alla barn ska få möjlighet att testa kulturskolans utbud utan långa resvägar för barnen och oavsett familjens ekonomiska förutsättningar.

3. – Lokaler ska samutnyttjas, men det kan inte lösa alla behov i alla kommundelar. Lokaler på attraktiva tider ska fördelas för brett utbud i kultur och idrott som tilltalar tjejer och killar, barn och äldre.

Viking Bengtsson, Vänsterpartiet:
1. – Genom att se till att ha anläggningar som elitidrotten kan utnyttja. Du såg hur det gick för tjejerna och deras satsning på fotbollen, de fick åka till Varberg och spela. De åkte inte bara ut, de gick i konkurs också, det fanns ju ingen klubb som kunde bära såna saker. Vi vill ta pengarna från arenan och bygga de arenor som behövs. Om man vill ha bred idrott måste man också ha elit, för eliten breddar idrotten. Vi bygger fotbollsplaner för elitseriespel och bandyhall i södra kommundelen först, så vi löser de problemen.

2. – Börja med en ordentlig kulturnämnd, och en ordentlig kulturskola. Den vi har idag är egentligen inte en kulturskola utan mer musikskola. Kanske skulle en kulturskola ligga ihop med den vanliga skolverksamheten i och med att lokaler och lärare ändå används i hög grad. Och utveckla kulturen även ute i bygderna, nu känns det som man har en innerstadskultur och en icke-kultur i förorterna.

3. – Nu river man ju Elektronen, där försvinner ju mängder av lokaler som måste ersättas. Man måste börja med en bredare inventering av hela kommunen vad som behövs och inte.

Lisa Andersson,
Moderaterna:

1. – Kom-munen ska främst stötta bredd-idrott, barn och ungdomars idrottsutövande men självklart möjliggöra för elitidrott. Kommunen bygger varje år nya idrottshallar och anläggningar, föreningarna får bidrag för att kunna utöva sin verksamhet för barn och unga.

2. – Alla föreningar och all fritidsverksamhet är lika viktig för oss moderater. Det är varje individ som avgör vad de vill göra på sin fritid. Därför stöttar vi alla föreningar.

3. – Kungsbacka växer och med fler invånare, fler föreningar så behövs det fler lokaler. Vi anser att pengarna ska i så stor utsträckning som möjligt gå till verksamhet och inte till lokalhyror därför vill vi använda befintliga lokaler i så stor utsträckning som möjligt.

Monica Neptun
Liberalerna:

1. – Lib-eralerna tror på bredd och spets men vill prioritera bredd och ungdomsverksamhet

2. – Vi vill se ett stort utbud av olika former av kulturaktiviteter gärna i samarbete med civilsamhället
Biblioteken är en viktig samlingsplats som kan utvecklas, vi ser gärna skolbibliotek på varje skola.

3. – I dagsläget försöker kommunen anpassa lokalerna efter föreningarnas behov och storlek vilket Liberalerna medverkat till.

Fredrik Hansson,
Centerpartiet:

1. – Att tillhandahålla bra anläggningar, där är den nya arenan och en ny konstgräsplan med publikkapacitet ett bra exempel. Att hålla anläggningarna i gott skick till exempel ridanläggningar, så att det även går att hålla elittävlingar där.

2. – Vi vill stödja initiativ från föreningar, kulturutövare och konstnärer.
Även Kulturskolan kan utvecklas genom samarbeten med bland annat studieförbund som erbjuder musikundervisning, så att alla barn och ungdomar som vill delta får möjlighet till detta.

3. – Generellt sett finns det en god tillgång till lokaler, men det kan variera i kommunen. Det är viktigt att föreningar i alla kommundelar har bra lokaler och goda förutsättningar att bedriva en bra verksamhet. För att möta ett ökat lokalbehov, behöver vi bli bättre på att samnyttja de kommunala lokalerna för föreningslivet, till exempel skolorna. Då kan vi bättre erbjuda invånarna ett rikt kulturliv och fritidsaktiviteter för alla åldrar.

Fredrik Kollberg, Kristdemokraterna:
1. – Vi har klubbar på elitnivå inom flera idrotter. Vi vill att det förs en kontinuerlig diskussion med dessa men även breddföreningar för att kunna hjälpa dem utveckla sin verksamhet och stötta dem i deras behov.

2. – Vi vill att kommunen stöttar kulturverksamheten utan att styra den. Vi skall kunna erbjuda lokaler åt såväl kommunala som privata kulturinitiativ.

3. – Vi är en expansiv kommun där behoven för lokaler ständigt ökar. Kommunen har inte så mycket mark så behöver vi titta på olika former av stöd till?föreningar och även hur vi kan utnyttja befintliga lokaler i större utsträckning.?

Magdalena Sundqvist, Socialdemokraterna:

1. – Bredd-verksamheten är det viktigaste vi har för ökad fysisk och psykisk hälsa hos unga. Elitidrottare kan inspirera och skapa lust hos bredden och bör gynnas. Vi måste bli bättre på att fira alla fina idrottares framgångar och lyfta fram deras bedrifter.

2. – Vi har lagt förslag om att göra kulturskolan avgiftsfri så att det aldrig ska vara en plånboksfråga om man kan delta eller inte. Vi vill verka för att alla ska ha möjlighet till kulturupplevelser och kulturperspektivet ska finnas med i alla delar av kommunens utvecklingsplaner.

3. – Vi ser stort behov av lokaler för bland annat idrottsklubbar. Föreningar och utövare står på kö för att kunna utöva sina idrotter och vi behöver bygga ut anläggningar för både kultur och idrott i den takt som kommunen växer.

Carita Boulwén, Sverigedemokraterna:

1. – Genom att möjliggöra för idrottare och föreningar att utöva sin elitidrott inom kommunen, genom till exempel erbjuda lokaler och anläggningar som är godkända av förbunden för just elitidrott.

2. – För oss i Sverigedemokraterna spelar kulturen en central roll för människan och vår nationella och lokala sammanhållning. Pandemin har nog än mer tydliggjort behovet av kultur, att kunna deltaga i olika evenemang, exempelvis med sång, musik eller teater, för de allra flesta. Vi vill särskilt lyfta vårt svenska kulturarv, något vi anser är av största vikt att värna, vårda och bevara. Vi vill stärka intresset för och kunskapen om svensk och lokal kultur.

3. – Vi är en kommun med ett stort föreningsliv med många aktiva invånare, vilket är glädjande. Idrottsföreningar har dock många gånger, på grund av för få lokaler svårt att få träningstider vilket resulterat i att barn och ungdomar fått träna sena kvällar.
Vi är väldigt angelägna om att våra invånare ska ha möjlighet att vara aktiva och ser gärna att fler blir aktiva, varför vi ser ett behov av ytterligare lokaler i kommunen.

Roger Larsson, Kungsbackaborna:
1. – Avsätta pengar till både idrotten och elitidrotten. Ge ersättning för trygghetsvandring. Hjälp till att arrangera olika tävlingar evenemang som intresserar och drar publik. Detsamma gäller kulturen.

2. – Hjälpa till med utställningar och stötta ekonomiskt

3. – Det finns lokaler i Kungsbacka som passar till olika föreningar. Låt föreningarna tillsätta ett språkrör som kommunicerar direkt med nämnder som kultur/fritid.
SENASTE TV-NYHETERNA

Personalbrist och hög sjukfrånvaro
NYHETER 2022-09-30 KL. 11:50

Personalbrist och hög sjukfrånvaro

Dyster delårsrapport från omsorgen

Utmaningen: Att klara sig på krislådan
NYHETER 2022-09-30 KL. 08:00

Utmaningen: Att klara sig på krislådan

Aranäs oväntade anfallsvapen
HANDBOLL 2022-09-29 KL. 21:45

Aranäs oväntade anfallsvapen

Aktiva jubilaren Lena redo för att fira
FAMILJ 2022-09-29 KL. 20:30

Aktiva jubilaren Lena redo för att fira

”Är man aktiv lär man sig något nytt hela tiden och det tycker jag om”

Lagkaptenen letar efter glädjen igen
SPORT 2022-09-29 KL. 19:00

Lagkaptenen letar efter glädjen igen

Debatt: Nya arbetsvillkor kan ge undersköterskebrist
DEBATT 2022-09-29 KL. 15:00

Debatt: Nya arbetsvillkor kan ge undersköterskebrist

Miss av tingsrätten - åtalad frias från sexbrott
NYHETER 2022-09-29 KL. 12:55

Miss av tingsrätten - åtalad frias från sexbrott

Uteblivet förhör får hovrätten att ogilla åtal

Bergand inför VM:
SPORT 2022-09-29 KL. 11:45

Bergand inför VM: "Jag får ta ett större ansvar"

Fler nyheter