SJ tar över Öresundstågen från och med december 2020. Enligt Västtrafik och Hallandstrafiken var anbudet bäst när pris och kvalitet vägts samman.

Nu utlovas bättre ersättningstrafik, bättre omhändertagande på tåg och perronger vid störning, ökad bemanning och service på tågen, bättre hittegodshantering och högre kvalitet i fordonsunderhåll och sittplatskapacitet. 

Avtalet omfattar åtta år med option om ytterligare förlängning på två år, och träder i kraft i samband med tidtabellskiftet i december 2020.