Diskussionen om ändrade arbetstider för vårdens nattpersonal har dragits i långbänk. I höstas blossade den gamla surdegen åter upp, men sedan kommunen meddelat att beslutet står fast har det varit tyst.


 


Norra Halland har följt vårdpersonals strid om att få tillbaka tiotimmarspassen i flera artiklar och även samtalat med chefer och fackförbund. Men efter att kommunen meddelade att de står fast vid sitt beslut om att så kallade hälsosamma scheman på nio timmar stannar, verkar stormen ha lagt sig.


– Nej, den pågår fortfarande. Nattpersonalen är missnöjda över de ändrade arbetstiderna, men också viss dagpersonal eftersom effekten blir att de får jobba längre. Men det känns långdraget, säger Helena Jonason, ordförande i Kommunal Kungsbacka.Kommunal har fortsatt dialog med kommunen och även erbjudit medlemmar att komma ut och prata om arbetsmiljön med dem även nattetid. Dock är situationen i konflikten densamma som i höstas: parterna inte är överens och personalen hamnar i kläm mellan kommunen och fackförbundet.


Men när Kommunal inte har stöd i arbetsmiljölagen eller i avtalet att luta sig mot, är det svårt att gå vidare menar Helena Jonason.


– Vi vill att de backar och återgår till tiotimmarspass, men kommunen står fast vid sitt beslut om kortade arbetstider. Diskussionen var uppe igen under det senaste samverkansmötet men det har stannat vid att enhetscheferna ska gå tillbaka till sina arbetsplatser och prata med personalen om vad de kan göra för att förbättra arbetsmiljön. Och det behöver vi få en återkoppling på, säger hon.På Måhaga äldreboende har de nu börjat se över schemaläggningen för att kunna förbättra arbetsmiljön. Det handlar om att öka tiden för återhämtning och anpassa efter tjänstgöringsgrad. Ett arbete som personalen är involverade i.


– Schema är alltid ett känsligt ämne. Men vi har lyssnat in och försökt plocka fram det som blir bäst för alla. Istället för långa pass har vi försökt att dela upp det. Alla orkar inte och har olika förutsättningar i livet, berättar Catharina Sagré, enhetschef.


Att anpassa schemat utefter personalens önskemål underlättar för personalen även om de inte kan få precis som de vill ha det, menar Marie Hoffman, skyddsombud och dagpersonal på äldreboendet.


– När vi får inflytande på vår arbetsplats så påverkas vi positivt av det, säger hon.


Marie Hoffman är en av de röster som varit drivande i kampen för att få tillbaka tiotimmarspassen. Men hon säger att trots skriverier och protester, är det fortfarande tyst från kommunen.


– Önskemålet om att gå tillbaka till tiotimmarspass för nattarbetare kvarstår men det klart att folk resignerar när ingenting händer, säger hon.Sedan införandet av ”hälsoscheman” har sjukskrivningarna ökat inom vården. Från 8,90 procent 2016 till 9,48 procent under 2018. Under 2017 steg antalet sjukskrivningar överlag i kommunens förvaltningar men i siffrorna för 2018 går det att utläsa ett visst mönster.


Det är i de områden där belastningen på personalen är som störst, som sjukskrivningarna fortsätter att öka samtidigt som de sjunker på övriga förvaltningar. Det gäller inom förvaltningarna Vård och omsorg, Individ- och familjeomsorg samt Förskola och grundskola.Redan i mars 2017 lämnade Kommunal in en begäran om förhandling gällande heltidsmåttet för nattarbetare, men den har fortfarande inte blivit formellt besvarad av kommunen.


– Den var väldigt enkelt skriven så vi satte inget datum för när den skulle vara besvarad. Vi skulle ju kunna skicka ut en ny för att få svar, men nu har vi fått till oss att kommunen kommer att kalla till förhandling, säger Helena Jonason.


Vad tror du om det mötet?


– Ingenting. De kommer troligtvis inte att sänka heltidsmåttet.
Detta har hänt


Det var i slutet av 2016 som konflikten inleddes. Kommunen införde ”hälsosamma” scheman, vilket innebar att nattarbetare inom vården fick arbeta en timme mindre per arbetspass. Detta skulle öka personalens hälsa, men istället innebar det att personalen fick arbeta två extra pass i månaden för att fylla kvoten för heltid. Sedan dess har det höjts röster om att återgå till tiotimmarspass och förslag om att sänka heltidsmåttet i kommunen.