Restiderna till närmaste akutmottagning varierar i landet. Halland ligger strax under snittet på riksnivå.


 


En fjärdedel av invånarna i Hallands län har mindre än 45 minuter till närmsta akutmottagning, och strax under hälften (44 procent) är framme på mindre än 15 minuter.


Men det är ändå något sämre än exempelvis restiderna i Västra Götalands län, och även sämre än rikssnittet. Detta enligt en undersökning från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys som presenteras av nyhetsbyrån Siren.


 I grannlänet har hela 66 procent av befolkningen mindre än 15 minuter till närmsta mottagning, och i riket ligger snittet på 62.


Men Halland ligger ändå bättre till än till exempel Jämtlands län. Där har en dryg fjärdedel av befolkningen mer än en timmas restid till akuten, vilket ingen i Halland har.


–  Restiderna till akutsjukhusen är viktiga men det man behöver fokusera på är att säkerställa hela det akuta omhändertagandet, oavsett om det sker på ett akutsjukhus eller i andra delar av vården, säger Simon Jehrlander, utredare på myndigheten till Nyhetsbyrån Siren.