Populära tjänster

Flyttstädning
Flytthjälp
Hemstädning
Badrumsrenovering
Elinstallation

Städning och hjälp vid flytt är de vanligaste uppdragen när det gäller hushållsnära tjänster. Det visar en sammanställning från marknadsplatsen Offerta. Rut-avdragen är dessutom rekordstora. 2019 var siffran nästan 5,7 miljarder kronor. Siffran för Västra Götaland var 786 534 310 kronor.

Rot-avdrag för riket ligger på 9,9 miljarder kronor för 2019. Det är en ökning med 3 procent jämfört med 2018. Badrumsrenovering och elinstallation ligger i topp bland uppdragen.

– Att konsumtionen av både rut- och rot-tjänster ökar i flera delar av landet ser vi som oerhört positivt och möjliggör för sysselsättningstillväxt i hela Sverige. Vi på Offerta fokuserar på att fortsatt hitta fler tjänsteföretag som kan möta konsumenternas efterfrågan. På så vis hoppas vi kunna bidra till ännu högre sysselsättning för Sveriges rut- och rot-bolag, säger Jens Nilsson, vd och grundare av marknadsplatsen Offerta.