Tyck till om kollektivtrafiken.

Den uppmaningen ger nu Region Halland och Hallandstrafiken till alla som reser med kollektiv i eller till och från Halland.

 

Bakgrunden är det pågående arbetet med att ta fram ett nytt trafikförsörjningsprogram för Halland, som beskriver kollektivtrafiken under perioden 2020 till 2024 och med utblick mot perioden 2040 till 2050.

Det är resor till och från arbete och studier som står i fokus i arbetet.

– Invånarnas synpunkter är viktiga när vi ska utveckla kollektivtrafiken så att den skapar mesta möjliga nytta på både kort och lång sikt, säger Helene Andersson (C), ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott i ett pressmeddelande.

Enkäten finns på Region Hallands hemsida och frågar bland annat efter boendeort, hur ofta man reser, om det sker med tåg, stadsbuss, regionbuss eller serviceresefordon, hur man tar sig till hållplatsen och vad som skulle kunna få dig att åka mer kollektivt.