Regionen får utmärkelsen eftersom man vid sidan av ytterligare tre regioner har lagt miljontals kronor på så kallade DISC/DISA-tester för att utbilda, kartlägga och rekrytera personal.
DISC- och DISA-testerna delar in personlighetsegenskaper efter olika färger, på det sätt som till exempel finns beskrivet i boken Omgiven av idioter.

Kvällstidningshoroskop

Metoden är ifrågasatt av forskningen och i sin motivering skriver Vof att träffsäkerheten och vetenskapligheten är likvädig med den i ett kvällstidningshoroskop. Man påpekar att trots att forskare tydligt påpekat att personlightesformulären är pseudovetenskapliga så fortsätter ett flertal regioner att använda sig av dem och att de dessutom finns med i obligatoriska utbildningar för ST-läkare före utbildningsstart.
“Förutom att skattebetalarnas pengar slösats bort på ovetenskapligt trams, finns en annan konsekvens som är svårare att mäta, men minst lika bekymmersam: att man tagit testerna på allvar och därför använt dem för att rekrytera, omplacera och bedöma personal. Eller för vad som vore ännu värre: att hantera sina patienter.”, skriver man vidare i motiveringen.

Främja folkbildning

Förutom Region Hallan får Region Östergötland, Västernorrland och Västra Götalandsregionen dela på utmärkelsen Årets förvillare 2019.
Journalisten och författaren Christian Dahlström utsågs samtidigt till Årets folkbildare 2019, främst för sitt arbete med podcasten Sinnessjukt.
Vetenskap och folkbildning är en förening som har till syfte att främja folkbildning om vetenskapliga metoder och resultat. Priserna för Årets förvillare och Årets folkbildare delas ut för 33:e året.