I juni förra året påbörjade kedjan en ny rekonstruktion, bara två år efter att att de hade avslutat sin förra. Genom att stänga olönsamma butiker och satsa på mobilreparationer hoppades prylkedjan vända utvecklingen.

Men åtgärderna verkar inte ha räckt till.

”Butikshandeln har dock drabbats av en fortsatt sjunkande omsättning och stigande hyror – samtidigt som en försvagad svensk krona har fördyrat varuinköpen från utlandet – så trots utomordentliga insatser från en ny bolagsledning så har det inte varit möjligt att nå lönsamhet”, skriver kedjan i ett pressmeddelande.

Efter den första rekonstruktionen, hade Teknikmagasinet omkring 130 butiker i Sverige, Norge och Finland. I höstas kom positiva signaler, och det talades om att intressenter för att köpa kedjan fanns.Så om butiken i Kungsmässan lever kvar i någon form är inte klart i ögonblicket.