POLITIK 2022-03-15 KL. 17:30

Valet 2022: Peter vill se allianssamarbete

Av Ronny Karlsson

I dag är det Kristdemokraternas tur i vår enkätserie. Peter Wesley är det som svarar på frågorna.

Valet 2022: Peter vill se allianssamarbete
Peter Wesley svarar på våra frågor. Foto: Ronny Karlsson.

SENASTE TV-NYHETERNA

1. Vilken blir den viktigaste valfrågan lokalt inför valet 2022?
- Viktigaste frågorna lokalt tror vi blir; sjukvård, äldreomsorg och trygghetsfrågor.

2. Vilka partier vill du samarbeta med för att styra Kungsbacka kommande fyra år?
- Vi har ett fungerande allianssamarbete i kommunen, vi vill att vår politik skall få så stort genomslag som möjligt efter valet.

3. Vad är viktigast för ditt parti när det gäller Kungsbackas planerade expansion under kommande år?
- För att kommunen skall kunna växa så måste vi ha en blandad bebyggelse som möter de behov som människor vil ha samt en trygg och säker kommun.

4. Hur jobbar ert parti med att få fler engagerade i politiken?
- Vi pratar politik med de människor vi möter i vardagen och uppmuntrar till politisk diskussion och engagemang, vi hoppas kunna engagera fler ungdomar och unga vuxna i politiken.

5. Vad fick dig att engagera dig i politiken?
- Jag engagerade mig för att kunna förstå vad som händer i Kungsbacka och kunna påverka och förbättra vårt samhälle.


Tidigare publicerade svar:
Lisa Andersson
Jon Thorbjörnson
Maria Losman, Miljöpartiet
Magdalena Sundqvist, Socialdemokraterna
Monica Neptun, Liberalerna
Roger Larsson, Kungsbackaborna
Agnetha Ernegård, Kungsbacka Framtidsparti
Jon Thorbjörnson, VänsterpartietSENASTE TV-NYHETERNA

TV: Se studenternas härliga avslutning
NYHETER 2023-06-08 KL. 13:48

TV: Se studenternas härliga avslutning

Över 100 miljoner satsas på reningsverk
NYHETER 2023-06-08 KL. 11:45
Premium

Över 100 miljoner satsas på reningsverk

Budgeten har skrivits upp med 50 miljoner

Jönssons fullträff – slog till på SM
SPORT 2023-06-08 KL. 11:00
Premium

Jönssons fullträff – slog till på SM

Lärare lämnar tjänst efter stöld från skola
NYHETER 2023-06-08 KL. 09:30

Lärare lämnar tjänst efter stöld från skola

Ny mätmetod gör baden i Kungsbacka godkända
MILJÖ 2023-06-08 KL. 07:00
Premium

Ny mätmetod gör baden i Kungsbacka godkända

Honungskafé nästa steg för paret i Dotetorp
JOBB & PENGAR 2023-06-07 KL. 20:00

Honungskafé nästa steg för paret i Dotetorp

Fler nyheter