POLITIK 2022-08-30 KL. 18:30

Så var debatten mellan kommunens politiker

Här kan du följa kvällens debatt på Kungsbacka teater med alla nio partier i kommunfullmäktige. Vi uppdaterar ett antal gånger under kvällen.

Så var debatten mellan kommunens politiker
De nio politikerna som debatterade under tisdagskvällen. Från vänster Viking Bengtsson, Vänsterpartiet, Carita Boulwén, Sverigedemokraterna, Maria Losman, Miljöpartiet, Magdalena Sundqvist, Socialdemokraterna, Roger Larsson, Kungsbackaborna, Lisa Andersson, Moderaterna, Fredrik Hansson, Centerpasrtiet och Fredrik Kollberg, Kristdemokraterna. Foto: Ronny Karlsson.

TV-klipp och nyheter

21.00: Kollberg: - Väldigt få skickar barn till friskolor för att göda ägarna. De skickar barnen dit för att de har behov av sådant som kommunala skolan inte kan erbjuda.

20.59 Boulwén: - Om någon kan utföra jobbet lika bra eller bättre, vad är då problemet? Så länge barnen får sin utbildning så ser jag inte problemet.

20.57 Fredrik Hansson: - Det som kommer bort är att alla företag någon gång startats i liten skola. Vinsterna återinvesteras ofta i företaget, det kostar att växa. IES är ett bra exempal på ett företag som startats av en driftig kvinna.

20.56 Magdalena Sundqvist: - Det du säger stämmer inte. Vi är inte emot friskolor, vi är emot att ta ut vinster. När en friskola går i konkurs ska våra skolor stå redo på några veckor. Huvudmannen som är kommunal måste ha en större ersättning än en friskola.

20.56 Lisa Andersson: der som bygger skolan får tjäna pengar, inte de som driver skolan enligt vissa. Skolor som har samma krav på sig och inte får neka elever ska få finnas. De flesta privata skolor är små, till exempel n byskola.

20.55: Maria Losman (Mp)- Kommunen har ett annat ansvar än friskolora, ändå har man samma skolpeng. Möjligt att andra kan driva bra skolor, men då får manb inte plocka ut vinst.

20.54 Viking Bengtsson: - En sak om en ekonomisk förening eller en kyrka driver en skola, då har du full insyn. Det är skillnad med ett aktiebolag, ett aktiebolag ska enligt lagen gå med vinst. Vill man ha full demokrati säger man nej till bolahiserade friskolor. Däremot är det helt okej med föräldrakooperativ.

20.53 Neptun: - Vi är för valfriheten, man ska få välja vilken skola man ska gå i.

20.52 Roger Larsson: - Har man levt upp till det man ska göra, ska vi inte lägga oss i om det blir oengar över.


Nästa fråga handlar om vinstdrivande skolor, där skolorna får ta ut vinst.

20.51. Viking Bengtsson: - Jag har hört om besparingar till leda, vi måste göra konsekvensanlyser innan vi tar sådana här beslut. Nämnderna behöver mer pengar och mer pengar finns.

20.50. Boulwén (SD) -Vi vill lägga mer pengar än Alliansen till IFO, även om de också faktiskt hat ökat budgeten.

20.49 Magdalena Sundqvist: - Många har fått det sämre, det måste vi reparera. När det gäller budgeten, vad hade hänt om vi bara hade gått 53 miljoner plus.

20.48 Lisa Andersson (M)- När partier står och säger att vi ska ge mer och mer vill jag veta var pengarna ska tas. Då tar vi pengar från kommande generationer. Vi kommer att räkna upp stödet till den här nämnden.

20.47: Maria Losman (Mp)- Vi vill inte dra ner på individ och familjeomsorg. Mp tycker inte det är rimligt med de nedskärningar som gjorts, och vi ligger på gränsen för vad som är lagligt.

20.46 Neptun (L): Som förespråkare för LSS-reformen vill jag säga att den reformen är väldigt viktig. Vi ska få en utvärdering av de besparingar som varit. Då kommer vi se hur det har påverkat. Jag vill inte ha några besparingar här.

20.45: - När bokslutet var klart hade vi överskott på 470 miljoner. Om vi veta at tidigare, hade vi tagit samma beslut. Sannolikt inte, sade Roger Larsson (K). Vi hade ett förväntat resultat på 70 miljoner. Samtidigt skulle vi spara in sju miljoner på maten.

20.43 Kollberg (KD): Det behövs ett omtag för budgeten inom LSS, men vi ska inte skära i budgeten för det här.

20.43 Hansson (C): Dialog kostar inget det ska vi ha. Vi vill inte skära i den här budgeten.

20:37: Magdalena Andersson (S): I skolans värld är vi jättetuffa med att vinsterna ska till barnen och det är samma här. Alla pengar som är avsedda för personer med funktionsnedsättning ska gå till dem.

20:36: Lisa Andersson (M) : Jättebra att man har möjlighet att ta ställning till förslag. För brukare och för de som är utsatta så måste anhöriga få vara med. För oss spelar det ingen roll vem som driver det. För oss är kvalitén det viktiga. Både dialog och samverkan som behövs.

20:35 Viking Bengtsson (V): Det är inte bara denna frågan, utan alla frågor: De ska ut och förankras med de människor som det berör. Både funktionshindrade och tjänstemän.

20:34: Magdalena Sundqvist (S): Det är inte dialog utan samverkan som är det viktiga. Dialog är fel att säga men samverkan för att kunna vara med och påverka är viktigt.

20:32 Omsorg för funktionshindrade i Kungsbacka kommun - den som företräder den funktionshindrade ska kontaktas direkt. Det ska vara personer som har erfarenhet som finns.

20:30: (MP): Det har varit stora nedskärningar när det kommer till individ och familjeomsorg. Entreprenörer som kommer in låter ju alldeles utmärkt. Det klart vi är öppna för det.

20:27: Kvällens första publikfråga lyder: Hur vill partiet föra en konstruktiv dialog för att förbättra de funktionshindrades situation?

Magdalena (S): Vi har kommuner som Falkenberg som ligger långt före oss. Huret kan vi lägga på tjänstemänen.

Lisa : Vi pratar om alla verksamheter om att vi ska ha dialog och medskapande.

(C): VI ska lyssna på vad vi kan göra bättre och vilka flrändringar som behövs. Synpunkter är jätteviktig.

KD: Uppenbart så är de här kunderna inte nöjda med servicen. Märker vi att våra tjänstemän inte gör det som behövs måste vi vara tuffare.

Monica Neptun (L): Viktigt att kommunen skapar mötesplatser där man kan lyssna och diskutera. Det är väldigt viktigt.

Carita: Om de svaga grupperna känner att de inte får sina behov tillgodosedde då måste vi gå in mer. Jag kan förstå att man känner sig missnöjd och det måste vi göra något åt.


20:25 Nu är vi igång igen efter kaffepausen och det är dags för publikfrågor.

Och där är det kaffepaus, återigen efter ganska het debatt.

19.57: Neptun (L) - Jag blir både upprörd och förvånad. Vi har olika anledningar till varför vi tycker lika, vi har lite bredare syn på detta.

19.55: Boulwén (SD): Glädjande att Liberalerna vill ha trygghet och sjunger samma sång som oss. Men frågan är om det är trovärdigt. Man vill inte ha ökad trygghet på skolorna och vill fortsätta migrationspolitiken med öppna gränser.

19.54: Roger Larsson : Man pratar om nattöppen polisstation, men bättre att satsa på att ha poliser ute i samhället.

19.53- Det är Natura 2000-område med unika arter, jag tycker inte att vi ska riskera det, därför ville jag avslå det, svarar Lisa Andersson (M).

19.52: Maria Losman (MP) Lisa vad var det som hände egentligen på kommunsytrelsen. Vi har ett företag som vill bidra till energitryggheten (Vindkraft till havs). Men det vill ni inte. Det hänger inte i hop, Lisa.

19.52 Fredrik Hansson (C): - Vi ska bygga en ny arena, det är viktigt att den blir en naturlig mötesplats. Vi vill inte att den ska stå tom, då tror jag vi bidrar till att öka tryggheten.

19.50: Kollberg (KD): - Vi behöver ha bättre samarbete mellan skola, socialtjänst och polis för att kunna göra tidiga insatser.

19.49 Fredrik Kollberg (KD) - Vi ska bli bättre på att trygghetvandra, men vi har varit med. Men vi måste tro på civilsamhället, våra föreningar hjälper oss att ge unga en meningsfull fritid.

19.48: Vking Bengtsson: - Lygnern kan vara hotad, då måste kravet vara att stoppa alla kalhyggen i till rinningsområden.

19.47 Lisa Andersson: - Trygghet är helt avgörande och ska vara på olika sätt. Samhället ska finnas där när vi behöver det. trygghet är numera att veta att vi har el. Vi pratar inte bara, vi gör saker också. Vi i Moderaterna är ute och trygghetsvandrar en gång i månaden, det borde alla göra.

19.46: Magalena Sundqvist: Tryggeht är att kunna betala sina räkningar. i slutet av månaden, och att ha en bostad som man kan betala. Det måste gälla även om man är ensamstående eller håller på att skilja sig.

19.45 Dags för replikskifte efter dessa anföranden:

19.44 Losman: - Kommunen kan göra mer för att skydda Lyngern. Vi behöver anpassning för att skapa en trygg miljö. Vi behöver minska våra utsläpp genom fler cykelvägar och större saker och inte säga nej till vindkraft.

19.42 Maria Losman (MP): - Kommunens roll i jobbet mot brott är att jobba förebyggande på ett faktabaserat sätt. Det ska vi fortsätta med, tillsammans med polisen och till exempel Kvinnojouren.

19.41 - Migrationspolitiken har skapat oss ett trasigt land, sade Boulwén till sist.

19.40 Carita Boulwén. - I Kungsbacka ska man känna fysisk trygghet, från vaggan till graven. Barn ska få den utbildning de behöver, alla ska kunna göra sig förstådda i skolan eller på sin arbetsplats. Kungsbacka har varit ganska förskonat från våld, men det grova våldet kryper allt närmare. Sådan ska inte förekomma i vårt samhälle.

19.38 Neptun igen: - Alla som fyllt 85 år ska ha rätt till ett vårdboende. Vi vill också ha före byggande insatser mot våld och narkotika.

19.37 Monica Neptun (L): - Vi vill att det ska vara tryggt att bo i Kungsbacka, oavsett om du ska cykla till skolan eller kommer med tåget på kvällen. Badhusparken tycker många är en osäker plats, där kommer vi sätta upp trygghetsbelysning. Sedan ska vårs barn kunna gå och cykla säkert till skolan. Vi vill satsa på ordningavkter vid resecentrum på helgerna. Många känner sig osäkra där.

19.37. Ännu mer åsikter där och nu går vi över till ämnet trygghet. Därefter är det paus.

19.35: Carita Boulwén: - Vi kan inte bygga bort hela behovet. Det byggs i hela Sverige, vi måste tänka efter lite och hålla ner byggandet. Vi kan inte bygga för hela jordklotet. Vi får börja med att ha boenden till de som står i bostadskö.

19.35: - Vi planerar trygghetsboenden i alla kommundelar, säger Lisa Andersson (M). Hon menar också att det behövs fler villor.

19.34 Monica Neptun (L): - Vi vill ha fler tågstopp i Åsa och en station i Frillesås.

19.32 Fredrik Kollberg (KD): - Vi brinner lite extra för de äldre, vi skulle behöva fler trygghetsboenden. Som ett gemensamt boende med gemensamhetsutrymmen utan att man har vårdservice.

19.30 Roger Larsson (K): - Jag vet inte hur många hyresrätter vi har, men jag vet att vi har för få.

19.28: Fredrik Hansson (C): - Viktigt att vi bygger i hela kommunen. Vi måste få bättre kommunikationer, få de bitarna på plats.

19.26: Monica Neptun (L): -Vi liberaler vill öka takten på byggandet. Det finns många som gärna vill ha mindre bostäder. När man flyttar hemifrån köper man inte ett hus direkt. Många unga hade blivit kvar och tagit pendeln till studier i Göteborg om vi haft mindre bostäder.

19:25 (MP): Kungsbacka ligger under i andel hyresrätter, säger Maria Losman (MP).
- Fortsätter vi på den inslagna vägen får vi ett mer segregerat Kungsbacka. Vi måste bygga energismart och klimatanpassat. Vi har ett underskott på särskilda boenden, det kostar mycket pengar och lidande.

19:23 Vi behöver bygga i en rimlig takt. Vi behöver förenkla och ta bort regelverk för det är det som driver kostnaderna. Vi behöver bygga många olika typer av boenden.

19:21 Magdalena Sundqvist (S) - 1000 bostäder per år vill vi bygga, varav hälften ska vara bostadsrätter. 1000 ungdomar tar studenten, vi vill att de ska bo kvar här. Alliansen säger ofta att vi inte har råd att bygga det. Men vi har inte råd att inte bygga. Vi har en åldrande befolkning och måste se till att få in de som arbetar.

19:19: - Vi vill också att kommunen ska växa med varsamhet. Vi vill heller inte att Kungsbacka ska bli en förort tilll Göteborg. Det ska ske långsamt och med en eftertänksamhet. De flesta vill äga sitt boende men de måste också finnas boende för unga eller människor som går isär. Det ska vara luft och grönt mellan byggnaderna, så är det nästan inte i centrum idag.

19:18 Fredrik Kollberg (KD): Kungsbacka måste växa på ett hållbart sätt. Hela infrastrukturen måste följa med. Vi måste ha elförsärjning, vatten och avlopp, vi måste ha skolor, förskolor och äldreboende. VI ska fortsätta bygga 25 procent hyresgäster, för det motsvarar människor önskemål. Det ekonomiskt bästa är att äga sitt egna boende. VI vill ha en blandadbebeyggelse i kommunen men också mer småhus.

19:14: Viking Bengtsson (V): 2024 ska stationen vara klar i Varberg och då hoppas vi att det kan hända mer. Vid Kungsbacka station diskuteras om man måste ha fyra spår. Jag ställer mig frågande till det. På de andra tågstationerna stannar tågen på dubbelspår. Jag ställer frågan: kan man inte ha det så?
När det komer till bostäder: Det byggs mycket bostäder. Då måste vi prioritera. För vår del är det hyresbostäder som gäller. Unga människor har inte råd med insatslägenheter eller hus. Ska vi få de unga att stanna och bilda familj i kommunen så måste vi

19:10 Roger Larsson (Kungsbackaborna): Kungsbacka är en fantastisk kommun. Många vill bo här, men det känns ibland som vi ligger efter. Onsalahalvön har det inte hänt ett dugg på över 50 år. Det är ingen fråga om en väg inte behövs.
Nu är det tankar att vi ska åka tåg men då måste också boendet ligga nära. i Åsa ska vi ha pendeltåg. Möjligheterna att cykla och gå ska finnas.

19.08: Livlig debatt direkt alltså och helt klart tycker partierna olika. Nu går debatten över till Boende & Infrastruktur.

19.07: Roger Larsson (K): Det är mycket örongodis och det är inte första gången vi hör detta. Men varför hamnar vi på plats 160 när vi vill bli bästa kommun i Sverige. Vi ska se till att få saker gjorda.

19.06: - Visst är jag artig mot en kommun som företagare, men saken är den att ett fotbollslag som inte är på topp kanske tränar lite fel, sade Viking Bengtssn (V) om hur det fungerar just nu.

19.06: Fredrik Kollberg (KD): Föreslår en garanti där företagen ska få svar inom en rimlig tid.

19:05 Carita Boulwén (SD): Utan företag stannar Sverige. Dialog, bemötande, föreståelse och rimliga handläggningstider. Det ska vara lätt att få kontakt med kommunen och få hjälp.

19:03 Magdalena Sundqvist (S): Vi ser att man måste ha aktiv markpolitik, så det blir lättare för företagaren, menar Magdalena Sundqcist som säger att oppositionen inte alls är så nöjd som Fredrik Hansson verkar vara.

19:02 Fredrik Hansson (C): Bemötande och tillgänlgihet är centrala viktiga frågor. Vi måste förstå vilken marknad företagen spelar på.

19.00. Monica Neptun (L): Företagarna vill att det ska vara enkelt att få kontakt med rätt person. Det ska finnas bra information och man vill ha digitala tjänster där man kan jobba, så det blir enkelt att fylla i tillstånd.

18.58 Maria Losman (MP): Det ska finnas mark för alla som behöver mark. För att vi ska kunna ägna oss åt våra företag måste vård, skola och omsorg funka, Vi måste kännas oss nöjda med vad som händer där.

18.57 Replik från Lisa Andersson (M): Vi måste titta på varför förtetag inte är så nöjda. Vi måste ha en snabbare leverans. Lisa menar också att Viking bengtssons kommentar om Deromes satsning i Varberg och menar att det inte hade med kommunens vilja att göra.

18.54 Fredrik Hansson (C): - God tillgänglighet och bra bemötande är viktigt för våra företag. Vi har i dag en bra planberedskap där vi kan erbjuda företag mark på olika platser. Så ser det inte ut i alla kommuner.

18.52 Lisa Andersson (M): - Vi vill underlätta för befintliga företag så att de kan utvecklas. Vi måste ha flexibla planer, världen förändras allt snabbare. Vi måste också underlätta kontaktytorna mellan företag och kommun. Vi måste tro på viljan att göra rätt och inte misstänkliggöra.

18:50 Magdalena Sundqvist från Socialdemokraterna var först ut att prata om kvällens första punkt nämligen företagande. "Kommunen ska möjliggöra för företagen! Vi vill ha mötesplatser mellan kommunen och företagen för att snabbt kunna reda ut vad som inte fungerar!!

18.46 Efter lite inledande presentationer av arrangörerna är det dags att presentera kvällens nio huvudpersoner, nämligen politikerna. Det handlar då om Viking Bengtsson, Vänsterpartiet, Carita Boulwén, Sverigedemokraterna, Maria Losman, Miljöpartiet, Magdalena Sundqvist, Socialdemokraterna, Roger Larsson, Kungsbackaborna, Lisa Andersson, Moderaterna, Fredrik Hansson, Centerpasrtiet och Fredrik Kollberg, Kristdemokraterna.

18.38 Kvällens leds av Tobias Herbertzon och kommunens talman Anders Ekström. De kommer tillsammans se till att partierna får ungefär lika mycket tid för sina åsikter. Kvällen arrangeras av Norra Halland, Rotary i Kungsbacka samt Företagarna.

18.30 Uppstart av debatten med en nyfiken publik. Samtliga nio partier har sitt förstanamn på plats och vi ser fram emot en spännande och kanske stundtals lite het debatt.
Debatten inleds med lite presentationer och sedan är det företagande som är kvällens första ämne. Där är det Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet som håpller varsitt anförande och sedan får övriga partier komma med synpunkter.
TV-klipp och nyheter

Fullträff för årets julmarknad i Kungsbacka
NYHETER 2023-12-03 KL. 18:23
Premium

Fullträff för årets julmarknad i Kungsbacka

"Man får både vinter- och julkänsla"

Gymnastik är en fantastisk lagidrott
SPORT 2023-12-03 KL. 10:45
Premium

Gymnastik är en fantastisk lagidrott

Stilenlig parad i vinterkyla
KULTUR & NÖJE 2023-12-02 KL. 16:40
Premium

Stilenlig parad i vinterkyla

Nytt försök med kritiserad belysning
NYHETER 2023-12-02 KL. 08:30
Premium

Nytt försök med kritiserad belysning

Grannar runt fotbollsplanen upprörda

FBK räddade poäng i sista sekunden
BANDY 2023-12-01 KL. 22:02
Premium

FBK räddade poäng i sista sekunden

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | SPORT 2023-12-03 KL. 21:16
Säröryttaren segrade på Friends arena
NYHETER 2023-12-03 KL. 15:00
Veckans rosor
Premium | SPORT 2023-12-03 KL. 10:45
Gymnastik är en fantastisk lagidrott

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Man våldsam och hotfull på krog

Man våldsam och hotfull på krog

Det ska ha uppstått ett bråk på en krog i centrala Kungsbacka på lördagskvällen. En man omhändertogs av polisen misstänkt för våld och hot mot tjänsteman.