POLITIK 2022-08-31 KL. 09:00

Politiker fick frågor om miljö och natur

Av Christina Nordwall

Naturskyddsföreningen i Kungsbacka har gjort en enkät inför valet bland partierna i miljöfrågor som direkt berör invånarna i kommunen. Tyvärr var resultatet en smula nedslående.

Politiker fick frågor om miljö och natur
Naturskyddsföreningen i Kungsbacka har gjort enkät bland kommunfullmäktiges partier. Arkivfoto: Kristina Alm

– Det verkar som att en del inte är speciellt insatta. Några kunde inte skilja på miljö- och naturfrågor, säger Eva Anani, ordförande i Naturskyddsföreningen i Kungsbacka
Syftet med enkäten var att få svar på vad Kungsbackas politiker vill i miljö- och naturfrågor. Alla partier i kommunfullmäktige fick möjlighet att ta del av den och svarstiden var fyra veckor. Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Kungsbackaborna och Liberalerna valde att inte svara på frågorna.
– Det är dåligt att inte alla i KF svarade. Liberalerna svarade att de inte hade möjlighet just då och fick extra tid men svarade inte ändå, säger Eva Anani.

Viktigt med kunskap
Bland annat ställdes frågor om partierna är för en ny Onsalaväg, om antal dispenser för strandnära byggnation ska minska och man kommer att jobba för att återskapa och skydda våtmarker i kommunen.
Vad tycker ni om svaren ni fick?
– När det gäller svaren på ja- och nej frågorna verkar det som en del inte visste vad de svarade på. Till exempel att det är bra med en ny Onsalaväg men att man samtidigt vill bevara våtmarker. Det går ju inte ihop. Det är viktigt att de som sitter i nämnder med inflytande över sådana frågor har kunskap, säger Eva Anani.

Läsa på
I en sammanställning av enkäten drar Naturskyddsföreningen i Kungsbacka bland annat slutsatsen att det råder enighet bland de större partierna om att bygga en ny Onsalaväg, att skydda tätortsnära natur och att försöka få del av det statliga bidraget som kallas Klimatklivet. Miljöpartiet visade sig vara det parti som var mest insatt i frågorna som ställdes och gav de mest genomarbetade svaren.
– Ja, det är ju tämligen självklart. Det är deras frågor som de är insatta i men övriga partier borde nog läsa på litegrann, säger Eva Anani.
Något som överraskade?
– Ja, det är lite förvånande att till exempel Centerpartiet som vill ha en miljöframtoning inte kan tänka sig åtgärder för att minska övergödning när det är så stora problem i Kungsbackafjorden, säger hon.
Naturskyddsföreningen i Kungsbacka jobbar nu vidare för att lyfta frågorna. Resultaten från enkäten kommer bland annat att läggas ut på föreningens hemsida och det kommer att delas ut flygblad. Dessutom blir det lokal debatt med FN-föreningen.
– Det borde göras mer för klimatet i kommunen och det krävs betydligt mer för att det ska fungera i fortsättningen, säger Eva Anani.

SENASTE TV-NYHETERNA

Personalbrist och hög sjukfrånvaro
NYHETER 2022-09-30 KL. 11:50

Personalbrist och hög sjukfrånvaro

Dyster delårsrapport från omsorgen

Utmaningen: Att klara sig på krislådan
NYHETER 2022-09-30 KL. 08:00

Utmaningen: Att klara sig på krislådan

Aranäs oväntade anfallsvapen
HANDBOLL 2022-09-29 KL. 21:45

Aranäs oväntade anfallsvapen

Aktiva jubilaren Lena redo för att fira
FAMILJ 2022-09-29 KL. 20:30

Aktiva jubilaren Lena redo för att fira

”Är man aktiv lär man sig något nytt hela tiden och det tycker jag om”

Lagkaptenen letar efter glädjen igen
SPORT 2022-09-29 KL. 19:00

Lagkaptenen letar efter glädjen igen

Debatt: Nya arbetsvillkor kan ge undersköterskebrist
DEBATT 2022-09-29 KL. 15:00

Debatt: Nya arbetsvillkor kan ge undersköterskebrist

Miss av tingsrätten - åtalad frias från sexbrott
NYHETER 2022-09-29 KL. 12:55

Miss av tingsrätten - åtalad frias från sexbrott

Uteblivet förhör får hovrätten att ogilla åtal

Bergand inför VM:
SPORT 2022-09-29 KL. 11:45

Bergand inför VM: "Jag får ta ett större ansvar"

Fler nyheter