POLITIK 2022-03-24 KL. 06:40

Barnperspektivet missat igen

Av Kristian Alm

Än en gång får kommunen kritik för att inte beakta barnperspektivet. Revisorerna som granska sparplanen på Individ- och familjeomsorg menar dessutom att man inte tillräckligt väl följt upp effekterna av nerskärningarna.

Barnperspektivet missat igen
Nämndens ordförande Kalle Påsse Sundvall håller inte med revisorerna. Arkivfoto: Norra Halland

Under två år har Individ och familjeomsorg tvingats spara över 50 miljoner på årsbasis för att komma tillrätta med ett långvarigt underskott. Sparkraven väckte protester, inte minst bland föräldrar med funktionshindrade barn, som fick se hur korttidsläger och annat stöd försvann. (Läs mer!)
Alliansmajoriteten i nämnden beklagade att man inte fick mer pengar av kommunledningen, men menade att det man gjorde var en anpassning till lagen och hur det ser ut i andra kommuner.
Nu är budgeten i balans, och slutade till och med på plus 2021, huvudsakligen på grund av extra coronapengar.

Kritik från revisorer
Men hur har nerskärningen genomförts? Det har kommunrevisorerna låtit granska, och resultatet är en rad kritiska punkter:
1)Nämnden har inte på ett tydligt sätt följt upp om kvalitén i verksamheten har påverkats
2) Nämnden har inte säkerställt att arbetet med risk- och konsekvensanalyser kopplat till åtgärderna följs systematiskt
3) Barnperspektivet har inte beaktats på ett systematiskt sätt
Revisorerna har tagit del av handlingar, men också intervjuat politiker, chefer, medarbetare och fackrepresentanter.
4) Besparingen ska ske med "bibehållen god kvalitet". Men det framgår inte vad det betyder
Inte oväntat skiljer sig uppfattningarna åt:
"Nämndens presidium, förvaltningschef samt verksamhets- och enhetschefer upplever genomförandet av åtgärderna som tydligt medan medarbetare och fackliga representanter är av en annan uppfattning", skriver revisorerna.
En åtgärd var en så kallad stödbehovsmätning, där man bättre skulle anpassa personalresurser till behoven. Även här är cheferna nöjda, medan medarbetare på de enheter som fått mindre resurser enheter upplever "hög arbetsbelastning och att brukare inte får sina behov fullt ut tillgodosedda".

Håller inte med
Kalle Påsse Sundvall (M) är ordförande i nämnden för Individ och familjeomsorg, och håller inte med om kritiken.
– Nej, det gör jag inte. Rapporten ska behandlas på nämnden i april och jag vill inte föregå mötet. Men jag personligen håller inte med revisorerna i deras analys. Jag är också frågan kring tidpunkten för granskningen. Vår åtgärdsrapport ska inte vara klar förrän utgången av 2022.
Men barnperspektivet ska ju finnas med i varje beslut?
– Ja, och jag tycker att vi har haft bra koll på det, sen kanske inte det har nått ut i hela ledet till ett specifikt boende, men då är frågan vem ansvar det är i kommunikationsarbetet.
– Jag negligerar inte revisionsrapporten, men jag vill att det ska bli användbar, och att vi ska visa vilka åtgärder vi vill vidta.
SENASTE TV-NYHETERNA

Risk för ras – vägsträcka måste flyttas
NYHETER 2023-05-30 KL. 07:42
Premium

Risk för ras – vägsträcka måste flyttas

Sjönära villa mest uppmärksammad
KULTUR & NÖJE 2023-05-29 KL. 20:00
Premium

Sjönära villa mest uppmärksammad

Konstnärer ställer ut vid Tjolöholm i sommar
NYHETER 2023-05-29 KL. 18:00

Konstnärer ställer ut vid Tjolöholm i sommar

Sjuka träd ska fällas vid Stadshuset
NYHETER 2023-05-29 KL. 14:00

Sjuka träd ska fällas vid Stadshuset

Butikslokaler till salu i centrala Kungsbacka
NYHETER 2023-05-29 KL. 11:45
Premium

Butikslokaler till salu i centrala Kungsbacka

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Dyrare pendla till övriga Halland

Dyrare pendla till övriga Halland

Från i april gjorde Hallandstrafiken om zonsystemet kraftigt. Det innebar en förenkling och billigare resor för många hallänningar. Men för kungsbackabor som pendlar söderut kan det bli tusentals kronor dyrare varje år.