Kullaviks reningsverk.

FOTO: Adam Folcker/Kungsbacka kommun

Som Norra Halland berättat var det totalstopp i båda ledningarna, och det krävdes flera timmars arbete med både egna sugbilar och inhyrda bilar innan man lyckades lösa upp propparna.

Orsak: nedspolade våtservetter, trosskydd, tvättlappar, tops, bomull och annat som inte ska i toaletten.

Förutom att personalen tvingades gräva i och skära bort ovanstående så ledde stoppet till att en del avloppsvatten gick orenat ut i havet, en så kallad bräddning som fick extra skjuts av det kraftiga regnet.

Personalen på Teknik är hjärtligt trötta på stoppen.

– Det krävs många felspolningar för att dämma upp ledningarna in till ett reningsverk. Vi uppmanar alla: tänk på vad du spolar ned! säger Maurice Bourne, enhetschef på avloppsrening i Kungsbacka kommun.

Tidigare: Stopp i avloppsledning