29 Mars 2019 08:24 | Ingrid Höglind

Parkeringsböter är sura. Mycket sura. Särskilt när man tror sig ha följt parkeringsskyltningen till punkt och pricka. Men så enkelt är det inte. Att förstå vad som menas kräver en hel del. Det visar en erfarenhet jag fick i Kungsbacka centrum härförleden. En trevlig kväll förbyttes snabbt mot ilska, när en p-bot satt fastklämd på bilens vindruta. Så här stod det på informationsskylten uppifrån och ner:P
Avgift
2 tim
8 – 18
(8 - 14)För mig var det glasklart att det därmed var fri parkering mellan 20 och 22 den tisdagskväll vi stod där. Så var det även för många personer av varierad ålder, som vi pratade med om saken, men inte för myndigheterna.OK, det är länge sedan jag tog körkort, fast här fanns ingen logik att förstå. En sökning på nätet visade dock att varje skylt talar för sig och att de sitter i rad inte har någon betydelse eller något samband. Här handlade det om tre sammansatta skyltar, som tydligen ska tolkas så här:


1.Det är en parkeringsplats.
2. Den är avgiftsbelagd.
3. På angivna tider får man bara stå där 2 timmar.Det fanns exempel på nätet, som till och med var hämtat från Kungsbacka. Där fanns också en varning till körskoleelever om att just detta är extra krångligt. Då testade jag med sondottern, som tog körkort för inte så länge sedan. Hon tänkte en stund och erinrade sig att det var något med att det var olika skyltar.Men hallå, hur kan parkeringstext utformas så att den är extra krånglig? Extra tydlig borde den väl vara, så att alla lätt förstår vad som gäller. Eller är det någon, som på detta sätt vill få bilisterna att punga ut med extra slantar?


Det rimmar illa med hur lagen säger att medborgare ska behandlas. För det första ska parkeringsavgifter inte vara till för att dra in pengar utan bara för att reglera trafiken. För det andra har vi en förvaltningslag, som säger att det ska vara klartext, när myndigheter kommunicerar med medborgare.När jag var kommunanställd förväntandes jag både tala och skriva, så att alla människor jag kom i kontakt med förstod ordentligt. Mot den bakgrunden är det knappast för mycket begärt, att skyltning, som informerar om förpliktelser vad gäller parkering, gör just det på tydligast möjliga sätt. Allt annat är skandalöst! Rättning behövs snarast oavsett om det är Kungsbackas lokala ordningsstadga eller trafikverket, som reglerar och ansvarar för det här.


Aldrig mer vill jag möta så här otydlig skyltning!Hur svårt kan det vara att ordna skyltning med äkta tydlighet och service? För visst har vi kommit längre än på Gustav Vasas tid, då överheten utan tanke på sina undersåtar självsvåldigt bestämde allt.